Frøavlernes indtjening sætter ny rekord for 2021-høsten

DLF's frøavlere har modtaget slutafregningen fra DLF for høst 2021, og resultatet pr. hektar er rekordhøjt.

DLFs frøavlere har den 11. juni modtaget slutafregningen fra DLF for høst 2021. Avlerne kan i gennemsnit indkassere 18.000 kroner pr. hektar. Dermed placeres frøhøsten 2021 indtjeningsmæssigt solidt i toppen. I forhold til acontoudbetalingerne i december er restudbetalingen til DLF’s avlere toppet med godt 57 millioner kroner.

Resultatet skal ses på baggrund af, at afsætningen af græsfrø til landbruget i Europa og Nordamerika knapt levede op til forventningerne, og at det salgsboost, man så i plænegræsfrø til private haveejere under corona-nedlukningerne, ser ud til at være forbi.

Forsyningen af frø har – grundet en frøhøst under normalen i flere lande – været stram, og det har prisudviklingen kunnet profitere af.

2021-høsten i Danmark var – i modsætning til de fleste andre frøproduktionsområder – over normalen med et udbytteindeks for alle arter på 110 set i forhold til et femårs gennemsnit. Den største art, alm. rajgræs, leverede et indeks på 102, mens rødsvingel og de andre svingelarter sammen med engrapgræs, hundegræs og hvidkløver lå væsentligt over gennemsnittet. 

- Vi kan glæde os over, at vi i 2021 har haft en kombination af flotte udbytter og et højt prisniveau, og derfor kan sende en afregning til vores frøavlere, der ligger helt i top, siger Jørn Lund Kristensen, avlsdirektør i DLF.

- Vi er rigtig glade for, at vi kan kvittere for en god sæson med en slutafregning til avlerne på 18.000 kroner pr. hektar. Det sikrer avlerne en solid indtjening i frø, der ligger på et højt niveau, også når vi benchmarker til korn og raps, hvor prisudviklingen har været stærk, tilføjer han.

Læs også