Overrasker branchen: Kerb forbudt med øjeblikkelig virkning

Helt uventet har den svenske Kemikalieinspektion med dags varsel forbudt ukrudtsmidlet Kerb, hvilket rammer raps og specialafgrøder i Sverige hårdt. - Det er helt nyt og overraskende for mig, siger landskonsulent Jens Erik Jensen, Seges Innovation.

- Kerb er et rigtigt vigtigt ukrudtsmiddel for danske landmænd, og det har vi især set de seneste to år med manglende forsyninger af Kerb. Der har i nogle rapsmarker været behov for omsåning, hvor man ikke har kunnet bekæmpe græsukrudt med Kerb, understreger landskonsulent Jens Erik Jensen, Seges Innovation.

Med dags varsel er salget af Kerb Flo 400 i Sverige nu pludselig og uventet blevet forbudt.

Årsagen angives fra den svenske Kemikalieinspektion til at være en formodning om kræftfremkaldende stoffer, som kan ende i grundvandet.

Dermed er det pludselig slut med et meget vigtigt græsukrudtsmidddel i de store sydsvenske rapsarealer samt i en række specialafgrøder, frugtplantager og skovbrug.

- Da brugen af Kerb Flo 400 udgør en uacceptabel risiko, træder et salgsforbud i kraft allerede i dag den 31. marts 2023, siger Sara Furuhagen, Kemikalieinspektionen, ifølge svenske Lantbruksnytt.

- Brugerne har herefter tre måneder til at aflevere den Kerb Flo 400, de har hjemme eller på lager til et godkendt affaldsdepot.

Usædvanligt straksforbud

Det er i forbindelse med en gengodkendelse af aktivstoffet propyzamid, at firmaet bag Kerb, Corteva, har fået afslag på en ny godkendelse.

Normalt ved afslag på gengodkendelse af pesticider er der en periode til at tømme lagre hos forhandlere og efterfølgende en periode til at slutte med anvendelsen ude i landbruget.

Men altså ikke her. Der er øjeblikkeligt salgsforbud og det er i praksis slut med efterårsanvendelsen i for eksempel raps.

Tilsvarende i Danmark?

Propyzamid er også aktivstoffet i det danske Kerb 400 SC.

Effektivt Landbrug har derfor spurgt Corteva i Danmark, om et lignende pludseligt forbud kan forventes herhjemme eller senest, når det danske Kerb 400 SC skal gengodkendes 31. august i år?

- Det er en ren svensk situation. Og det øjeblikkelige forbud skyldes, at der mangler nogle data, som vi arbejder på at få frem, siger Lars Dinesen, managing director i Corteva agriscience i København.

Han ser ikke et tilsvarende forbud være på vej i Danmark.

Overraskende

Men at det øjeblikkelige forbud mod Kerb i Sverige er overraskende nyt, bekræfter landskonsulent Jens Erik Jensen, Seges Innovation.

- Det er helt nyt for mig. Det har jeg ikke hørt om, men vil straks undersøge det, siger Jens Erik Jensen, da Effektivt Landbrug spørger ham tirsdag formiddag.

Lidt senere bekræfter han situationen og giver sin umiddelbare vurdering af, om et tilsvarende forbud kan forventes i Danmark.

- Umiddelbart har jeg ikke hørt nogen indikationer på, at Kerb ikke skulle blive gengodkendt i Danmark den 31. august.

- Tværtimod har vi et notat fra juni 2022 fra Miljøstyrelsens VAP-målinger af nedsivning til grundvandet, hvor det konkluderes, at undersøgelserne ikke giver anledning til at ændre reguleringen af propyzamid.  

Vigtigt herbicid

- Men om Miljøstyrelsen nu ser anderledes på det, kan jeg jo ikke svare på.

- Jeg vil dog tro, at hvis der var fare for et forbud mod Kerb, så ville vi have hørt om det. Det er jo et rigtig vigtigt ukrudtsmiddel for danske landmænd, og det har vi især set de seneste to år med manglende forsyninger af Kerb. Der har i nogle rapsmarker været behov for omsåning, hvor man ikke har kunnet bekæmpe græsukrudt med Kerb.

Han finder det i alle tilfælde ganske overraskende med fremgangsmåden i Sverige med et øjeblikkeligt salgsforbud.

Læs også