Forsikringsselskab: Anmeld tørkeskader i afgrøderne

Knasende tørke får Topdanmark til at opfordre landmænd, der har tegnet afgrødeforsikring, til at få anmeldt tørkeskader.

Afgrødeforsikring dækker udbyttetab på blandt andet korn, græsser, roer, raps, kartofler og majs, og landmanden er dækket mod alt fra frost, skybrud og storm til tørke.

- Vi vurderer, at samtlige kunder med en afgrødeforsikring potentielt kan have en dækningsberettiget skade. Derfor opfordrer vi disse kunder til at anmelde skaden, såfremt de oplever udbyttetab på deres afgrøder som følge af tørke. Så har vi anmeldelsen, og når landmanden har høstet sin afgrøde og opgjort udbyttet, så erstatter vi landmandens udbyttetab jævnfør vores forsikringsvilkår, siger Rasmus Ruby-Johansen, der er skadedirektør i TopDanmark.

Topdanmark er angiveligt det eneste forsikringsselskab i Danmark, der tilbyder afgrødeforsikring.

Forsikringsselskabet sender i øvrigt en advarsel til 100.000 af sine kunder om brug af ukrudtsbrændere og andre potentielle brandfarer.

Læs også