IPM-innovationsbrug fortsætter i yderligere fire år

I perioden 2020-2022 gennemførte Seges Innovation A/S et treårigt projekt om IPM-innovationsbrug. Projektet var udbudt af Miljøstyrelsen og finansieret af midler fra Pesticidstrategi 2017-2021.

Formålet med projektet var at etablere tre innovationsbrug og dokumentere og formidle effekten af at inkludere IPM i beslutningerne vedr. planteproduktionen.

I Pesticidstrategi 2022-2026 er der afsat samlet 6 millioner kroner til forsættelse af ordningen for IPM-innovationsbrug, og Miljøstyrelsen udbød derfor i februar 2023 et projekt om IPM-innovationsbrug for perioden 2023-2026.

Udbuddet er nu afsluttet, og Miljøstyrelsen har indgået kontrakt med Seges Innovation A/S om projektet. Det oplyser Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse. Det nye projekt vil, lige som det tidligere projekt, blive bygget op omkring co-innovationsgrupper.

Der skal i den nye projektperiode indgå fire innovationsbrug, som tilsammen skal dække et bredt udsnit af de mest udbredte afgrøder i Danmark. Tre af bedrifterne vil være de samme som deltog i projektet i 2020-2022, og derudover tilknyttes et fjerde jordbrug, som i nær fremtid bliver udpeget af Seges Innovation A/S.

Læs også