Nordic Sugar åbner for økonomisk erstatning til roedyrkere

Efter at sukkerfabrikken i Nykøbing Falster har stoppet kampagnen på grund af for mange frostskadede roer, har Nordic Sugar besluttet at udbetale støtte til dyrkere, der er særlig hårdt ramte.

- Vi er ved at nå enden af en historisk vanskelig kampagne.

Sådan lyder det fra Nordic Sugar, som derved understreger, at situationen er helt ekstraordinær omkring alt for mange frostskadede sukkerroer som omtalt i LandbrugØst for en uge siden.

- Der er fortsat brug for at alle dyrkere, der skal levere roer, gør sig stor umage med at frasortere frostskadede og rådne roer inden levering, understreger sukkerfabrikken samtidig.

Tæt dialog med dyrkere

Nordic Sugar har besøgt mange roemarker og må konstatere, at et større areal med roer er blevet så skadede, at det ikke er muligt at oparbejde dem i fabrikken.

Dette gælder hovedsageligt roer, der har fået en frostskade i marken.

Fabrikken drøfter løbende situationen med Danske Sukkerroedyrkere.

- Nordic Sugar har en løbende og tæt dialog med dyrkerforeningen om den vanskelige situation. Særligt vedrørende dyrkere, der ikke har leveret roer endnu eller kun har leveret en mindre del af den forventede leverance, oplyser fabrikken.

Vil yde støtte

Nordic Sugar har derfor besluttet at udbetale støtte til de dyrkere, der kommer til at lide et større tab på grund af manglende roeleverance.

- Vi har ikke en støttemodel eller prisniveau klar, men forventer at kunne præsentere en model, når vi når kampagneafslutningen, udtaler Nordic Sugar, der påpeger, at for roer, der er taget op og lagret uden frostskader, gælder den aftalte forsikringsordning, som beskrevet tidligere.

- Til slut vil vi opfordre til at dialogen med transportører, læssere, kuledækkere og Nordic Sugars personale sker i en ordentligt og respektfuld tone, skriver Nordic Sugar, som derved fortæller, at sagen opleves ganske alvorlig ude i markerne.

Læs også