L&F: Der er fejl i myndighedernes 2024-regulering af kvælstof

På grund af faktuelle fejl opfordrer Landbrug & Fødevarer til, at myndighederne trækker sine planer for målrettede efterafgrøder tilbage. Det meste af Fyn står til at skulle så 10 procent flere efterafgrøder i 2024.

På Patriotisk Selskabs planteavlskonference viste chefkonsulent Marie Østergaard fra Landbrug & Fødevarers afdeling for vand og natur på en planche, hvordan den målrettede regulering af kvælstofudledningen kommer til at se ud her i 2024 i forhold til 2023-kravene til målrettede efterafgrøder.

- Når vi i dag er her på Fyn, er der nok nogle på Sydøstfyn, som glæder sig over at se 2024-kortet. Her slipper man helt for efterafgrøder, men til gengæld går det meste af Fyn 10 procentpoint op.

- Mange egne rammes ekstra hårdt, men et internationalt ekspertpanel har påpeget, at der er en række helt basale, faktuelle fejl i vandplanerne. Derfor har vi fra Landbrug & Fødevarers side krævet, at 2024-kortet trækkes tilbage. Det bliver dog lidt politisk speget, da vi ikke vil tilbage til indsatskravene fra 2023 i de landsdele, hvor kravene lempes.

L&F-chefkonsulenten oplyste, at myndighederne først vil kunne tage stilling til ændringerne i april måned.

- Det er naturligvis problematisk, da det drejer sig om markplaner for indeværende år. Men vi har ikke mulighed for at fremskynde det, lød det fra Marie Østergaard.

Læs også