Landbrugsstyrelsen tjekker aktivitetskravet på græs- og brakmarker

Frem til 28. oktober er det muligt at rette op på eventuelle fejl i Landbrugsstyrelsens vurdering af aktivitetskravet på græs- og brakmarker. Derefter kontrollerer styrelsen aktivitetskravet fysisk.

I Landbrugsstyrelsens trafiklysmodel til vurdering af aktivitetskravet på græs- og brakmarker i Internet Markkort, har man fra den 15. oktober kunnet finde godkendte grønne marker samt røde marker, hvor Landbrugsstyrelsen vurderer, at aktivitetskravet ikke har været opfyldt den 25. september.

- Vi ser også gule marker på kortet, og her er Landbrugsstyrelsen vurdering, at arealerne lever op til aktivitetskravet, og der vil blive udbetalt fuld støtte, forklarer planterådgiver Thomas Harbo, Sagro.

Han fremhæver, at alle røde marker, hvor Landbrugsstyrelsen vurderer, at aktivitetskravet ikke er opfyldt, bliver kontrolleret fysisk fra den 28. oktober. Frem til denne dato er det muligt at trække de ikke godkendte marker ud af årets ansøgning, hvorved man undgår en sanktion.

Anden arealkontrol

- Der er dog også i perioden frem til den 28. oktober risiko for at få en anden arealkontrol, hvor også de røde marker kan blive underkendt. Viser en fysisk kontrol, at aktivitetskravet ikke er opfyldt på grønne og gule marker, vil disse også kunne underkendes, siger Thomas Harbo.

Hidtil har der ifølge planterådgiveren været mange fejl i den satellitbaserede kontrol, hvor for eksempel omdriftsmarker med slætgræs og grønkorn eller helsæd med kløvergræsudlæg eller rajgræsefterafgrøde har været gule.

- Det gælder om at være opmærksom på det enkelte røde areal, inden det trækkes ud af ansøgningen. Har man opfyldt aktivitetskravet, kan man tage det med ro. Har man derimod ikke taget slæt eller afgræsset et areal, som man søger grundbetaling til, gælder det nu om at få arealet trukket ud af årets Fællesskema hurtigst muligt, råder Thomas Harbo.

Du kan se kortet med grønne og eventuelt røde marker ved at logge på www.tastselv.fvm.dk, ligesom kortet også vises på www.landmand.dk.

hl

Læs også