bannerPos

Ukrudt i vintersæd –har du en plan?

Vurdér om du har lys bladplet i rapsmarken. Bladet bliver først mørkt i pletter og senere kommer der små hvide sporer på bladet, også i pletter. Bekæmp ved 5 procent angrebne planter. Første registrering i registreringsnettet vil være ultimo marts.

AF: MAJBRITT CHRISTENSEN

FAGJOURNALIST
15-02-2020 10:32
Når temperaturen kommer lidt op, betaler det sig ifølge Agrovis planteteam at have en strategi klar.

UKRUDT Planteavlskonsulenterne Lars Åge Klausen og Hans David Dresen fra Agrovi anbefaler, at man forbereder sig og laver strategier for ukrudtsbekæmpelsen i vintersæden, så man er klar, når temperaturerne kommer op på mellem 5 og 10 grader, hvor midlerne har størst effekt. 

- Det våde og milde efterår har givet gode betingelser for græsukrudt, uanset om der er blevet sprøjtet for det i efteråret, Vi kan forvente et højt tryk af græsukrudt til foråret. Som med alle andre ukrudtsarter bekæmpes græsserne mest effektivt, når de er små. Derfor er det afgørende at komme tidligt i gang med bekæmpelsen, lyder det fra duoen. 

Vinterhvede og vinterrug

Tidspunktet for tidlig sprøjtning mod græsukrudt er, ifølge Lars Åge Klausen og Hans David Dresen, når væksten begynder. Det kan man se, når der er nyvækst på ukrudtsplanterne, og rodspidserne er hvide, når planterne graves op.

- Midlerne virker bedst, når temperaturerne er over 5-10 grader. Så vent lidt endnu, men sørg for at være godt forberedt, så du er klar, når det er tid, anbefaler de. 

Der er næsten lige så mange situationer, som der er vintersædsmarker. Lars Åge Klausen og Hans David Dresen har forberedt fire eksempler på ukrudtssprøjtninger til foråret:

Hvis marken er ubehandlet i efteråret, anbefaler de en løsning med 100 g pr. hektar Broadway + 0,5 l pr. hektar PG26N + 0,4 l pr. hektar Atlantis OD + 0,1 l pr. hektar DFF.Hvis der er meget storkenæb og/eller kornblomst tilsættes 0,3 l pr. hektar Zypar.

Midlernes temperaturkrav

De fleste ukrudtsmidlers virkning er afhængig af gode temperaturer. I det nedenstående står mindstekravet til temperaturen hhv. den optimale temperatur adskilt af »/«

  • Broadway:  5/10 °C
  • Atlantis OD: 5/8 °C
  • Zypar: 2/12 °C
  • Ally SX: 2/7 °C
  • Starane 333: 10/=12 °C

Strategi hvis der er behandlet i efteråret

For marker, der er behandlet i efteråret, men hvor man ser lidt overlevende græsukrudt, anbefaler Lars Åge Klausen og Hans David Dresen, at man tildeler 100 g pr. hektar Broadway + 0,5 l PG26N. 

- Og endelig, hvis ukrudtssprøjtningen er udført om efteråret, der er lavt ukrudtstryk og ingen græsukrudt, kan man tildele 8 g pr. hektar Ally SX + 0,2 l pr. hektar Starane 333HL.

- Er der huller i marken med dårligt plantedække, som skal isås med vårbyg, sprøjt da før isåning ved de tre første løsninger, hvor der bruges græsukrudtsmidler, anbefaler de.

I alle behandlinger bør der medtages manganprodukter og eventuelt en lav dosis svampemiddel, hvor afgrøder er større end stadie 25 eller 30 afhængig af middelvalg. 

Færre muligheder i vinterbyg

For vinterbyggen gælder det, at der er færre muligheder for at bekæmpe græsukrudt end i de to andre vintersædsarter, men der er dog stadig et par muligheder.

Er marken ubehandlet i efteråret, er løsningsforslaget fra Agrovi, at man tildeler 0,05 l pr. hektar Hussar Plus OD + 0,5 l olie.

- I pløjefri systemer, samt ved problemer med vindaks eller flyvehavre (med de frostgrader der har været den sidste tid, bør flyvehavre være udvintret, der hvor de ikke har været dækket af sne) kan i stedet bruges 1 l/ hektar Primera Super + 0,25 l pr. hektar Starane 333HL + 10 g pr. hektar Express SX + 0,15 l pr. hektar sprede-klæbemiddel, anbefaler de.

 - Er der udført en ukrudtssprøjtningen om efteråret, og er ukrudtstrykket lavt, kan tildeles 10 g pr. hektar Ally SX + 0,2 l pr. hektar Starane 333 HL.I standardløsningen kan der som udgangspunkt medtages manganprodukter. Konsulenterne understreger dog, at man i løsninger med Hussar Plus OD og Primera Super ikke skal medtage manganprodukter, da det kan føre til kraftige svidninger.

Lys bladplet

Lars Åge Klausen og Hans David Dresen fortæller, at der har været angreb af lys bladplet i flere vinterrapsmarker i år.

- Bekæmpelse er aktuel fra begyndende strækning, fra starten af marts, hvis der er angreb på mere end 5 procent af planterne.Lys bladplet trives godt under fugtige og lune forhold, fortæller de.

Vinteren har været lun og regnfuld. Derfor skal ,man være ekstra opmærksom på lys bladplet i år.

Vækstregulering i korn

Især vinterrug kan være en tidlig starter, og kommer hurtigt langt i udviklingen. Derfor foreslår Agrovis konsulenter, at man overvejer, om det er tid at medtage vækstregulering.

- Jo mere der iblandes ud over ukrudtsmidlerne, jo vigtigere er det, at afgrøden er i god vækst og ikke er stresset, forklarer de.

Vinterbyggen er ligesom rugen en tidlig starter, og i standardløsningen kan der medtages vækstreguleringsmiddel, hvis det passer med afgrødens stadie og afgrødens tilstand er god. 

Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps om foråret

Mange vinterrapsmarker blev ikke behandlet mod ukrudt i efteråret på grund af nedbør, og der var også store problemer med at køre Kerb ud. Lars Åge Klausen og Hans David Dresen har et par bud på, hvilke muligheder der er i foråret.

- Når det gælder tokimbladet ukrudt, er Belkar ikke godkendt til brug i foråret, men der er kommet et nyt middel, Korvetto, der indeholder matrigon samt det ene aktivstof fra Belkar, forklarer de. 

- Det skal bruges senest i stadie 50, hvilket vil sige før knopperne bliver synlige set ovenfra, ligesom man kender det fra Galera.

Doseringen er, ifølge konsulenterne 0,5 – 0,65 l pr. hektar og det bekæmper ukrudtsarter som brandbæger, burresnerre, kamille, kornblomst, kornvalmue, storkenæb og tvetand. Bedste virkning er, når temperaturen kommer over 10 grader.

Græsukrudt

Mod græsukrudt kan man bruge Focus Ultra eller Agil.

- Der skal køres tidligst muligt i april, når temperaturen kommer over 10–12 grader, fortæller Lars Åge Klausen og Hans David Dresen. 

Doseringen de foreslår er, ved anvendelse af Agil 100 EC, på 0,6 – 0,7 l pr. hektar mod flyvehavre og vinterbygspildkorn og 0,7 – 0,8 l pr. hektar mod agerrævehale, vindaks, hejre og hvedespildkorn.

- Er der problemer med hundegræs, rajgræs og rugspildkorn anbefales 1–1,2 l pr. hektar.

De tilføjer, at der altid skal tilsættes 0,5 l pr. hektar DASH til Focus Ultra, uanset mængden af Focus Ultra.

majbritt@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 60 40

Hveden er godt i gang

KWS og BASF har etableret en demonstrationsmark, hvor strategier for vækstregulering og svampesprøjtning vurderes på tværs af seks forskellige sorter.

Regnvåd februar sænker foderudbyttet

Grundet den store vandmængde i februar er der meget vinterhvede, der er ødelagt. Den kommende omsåning med vårbyg betyder større omkostninger og lavere foderudbytte.

De første køer kommer nu på græs

Selvom kalenderen først lige er rykket frem til april, er de første besætninger så småt ved at gøre klar til at lukke køerne på græs. Vinteren har været mild, hvilket mange stedet har givet et stort græslag. Udfordringen bliver nu at få græsset i bund, så snart markerne kan bære.

Fejlklassificering af vandløb er roden til meget ondt

I det følgende opridses roderiet, set fra læserbrevsskribentens side, omkring kriterierne for at klassificere et vandløb som »kunstigt« eller »stærkt modificeret«, hvilket er forudsætningen for en vedligeholdelse, der sikrer imod oversvømmelser.

Udtagningsmoms – vær opmærksom på nye regler

Hvis man opfører bygninger til brug i sin momspligtige virksomhed, kan man trække moms fra på opførelsesudgifterne. Hvis man senere bruger bygningen til andre formål – for eksempel momsfri udlejning – skal den fratrukne moms betales tilbage lidt efter lidt. Denne regel og flere andre indenfor den såkaldte udtagningsmoms ændres – og det er vigtigt at være opmærksom for ikke at ende med en stor momsregning.

Selen bør indgå i gødningsplanlægningen af græs

Sundheden i besætningen kan øges, og der kan spares på indkøbte mineraler, hvis græsset gødes optimalt med selen.

Tid til etablering af fodergræs

Såningen af vårsæd er så småt kommet i gang, og dermed er det også tid for etablering af nyt fodergræs. En yderst vigtig disciplin, da der er tale om etablering af en afgrøde, der skal høstes på i måske 3-5 år.

Eksportørers advokat: Det bliver dyrt for Fødevarestyrelsen

Intern email til eksportkontrol-dyrlægerne viser, hvor stort et problem, at Fødevarestyrelsen har, mener advokat for eksportørerne, Hans Sønderby.
Side 1 af 1812 (36226 artikler)Prev1234567181018111812Next