EU-Podcast 93: Hvad blev det til med den bruttoarealmodel?

Denne episode handler om, hvordan det er gået med de visioner, der var for den danske biodiversitet som blandt andet blev kaldt bruttoarealmodellen.

Læs også