180 millioner kroner ekstra til økologien

Regeringen og Dansk Folkeparti har fundet nogle ekstra millioner kroner, så puljen for økologisk arealtilskud i 2020 kommer op på over 300 millioner kroner. Økologerne i Landbrug & Fødevarer er tilfredse.

I 2015 droppede regeringen en målsætning om en fordobling af det økologiske areal i 2020 set i forhold til arealet i 2007.

Målet var simpelthen ikke realistisk, lød det fra daværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V), der selv også var minister, da målet blev sat i 2009.

Droppet målsætning til trods, så tyder det nu på, at målet måske alligevel bliver noget.

 

Omlægning af 32.660 hektar

I en pressemeddelelse fredag melder miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) således ud, at regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om, at afsætte yderligere 180 millioner kroner til puljen til økologisk arealtilskud, som dermed kommer op på 317 millioner kroner.

Det sikrer blandt andet finansiering til omlægning af 32.660 hektar. Med de ekstra midler kan Danmarks samlede økologiske areal formentlig nå over de 300.000 hektar i 2020, og som netop er det magiske tal i den gamle målsætning.

- Det økologiske areal i Danmark har aldrig været større, og aldrig har der været flere økologiske landmænd. Men vi stopper ikke her. Nu har vi sammen med Dansk Folkeparti afsat ekstra midler, så vi forhåbentlig kan sikre alle de, der søger, et tilskud og i sidste ende sende det samlede økologiske areal i Danmark over 300.000 hektar.

Konkret har vi tilført 180 millioner kroner ekstra, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen. De ekstra midler til puljen er annullerede midler fra tilskudsordninger på miljøteknologi og annullerede midler fra økologisk arealtilskud.

 

Ros fra L&F

Fra Landbrug & Fødevarers Økologisektion er der roser til regeringen og Dansk Folkeparti for at have fundet 180 millioner kroner. De ekstra penge sikrer, lyder det fra i en pressemeddelelse fra Landbrug & Fødevarer, at ordningen for økologisk arealtilskud kan fastholdes med uændret tilskudsniveau i 2020. 

- Selvom udviklingen i økologien først og fremmest er drevet af forbrugernes efterspørgsel, er det vigtigt, at man som økolog også fortsat kan opnå et tilskud, der modsvarer de forpligtelser, man påtager sig overfor samfundet i forhold til lavere kvælstofforbrug og fravær af plantebeskyttelsesmidler, siger Hans Erik Jørgensen, der er formand for Landbrug & Fødevarers Økologisektion.

Han forklarer, at for nye landmænd, der lægger om til økologi i 2020, betyder det rigtig meget for budgettet, at der fortsat er et tilskud.

- Det handler jo ikke kun om omlægningstilskuddet, men også, at satsen for det løbende tilskud er fastholdt på 870 kroner, siger Hans Erik Jørgensen.

 

Mere økologi på Sjælland

Fra Landbrug & Fødevarers Økologisektion er lyder det, at man også er utrolig glade for, at tillægget på 500 kroner pr. hektar for lavere kvælstofforbrug er opretholdt.

- Det har stor betydning for, at der kommer mere økologisk areal på Sjælland og på Fyn, hvor der ikke er så meget husdyrgødning til rådighed. Her er de ekstra 500 kr., man får pr. hektar måske lige dét, der gør, at økonomien kan hænge sammen, siger Hans Erik Jørgensen.

For de eksisterende økologer, der skal have gentegnet deres femårige tilsagn i 2020, lyder det fra Hans Erik Jørgensen, at det er helt afgørende, at ordningen kan fortsætte på det nuværende tilskudsniveau med 870 kr. pr hektar.  

- Ikke mindst oven på det svære tørkeår i 2018, som har været en stor økonomisk udfordring mange steder, betyder det rigtig meget, at satserne er opretholdt, siger han.

Når man 300.000 hektar økologisk areal i 2020, så vil det svare til cirka 15 procent af det danske landbrugsareal.

Læs også