Efter flere måneder til havs: Spanske kvægskibe vender endelig tilbage til havn

To skibe lastet med spanske kvæg, der havde været til søs i flere måneder på grund af bekymring om blåtungesygdom, lagde torsdag til kaj i Spanien. Dyrenes skæbne er imidlertid stadig uklar.

Et skibsdrama har udspillet sig over de seneste måneder, og der ser nu endelig ud til at være en forløsning.

Siden december har tusindvis af unge tyre været fanget på to dyretransportskibe i Middelhavet.

Det ene af skibene, Karim Allah, forlod middelhavshavnen i Cartagena den 17. december og transporterede 895 kvæg, der skulle sælges i Tyrkiet. Det andet skib, ElBeik, sejlede den næste dag fra Tarragona med en last på næsten 1.800 køer.

Selv om kvæget havde veterinærcertifikater, afviste de tyrkiske myndigheder ifølge Spaniens regering begge skibe og suspenderede importen af levende dyr fra Spanien, efter at der blev opdaget et udbrud af blåtungesygdom i den spanske provins Huesca.

Kæmpede for forsyninger

Karim Allah forsøgte at finde en anden køber i Libyen, men blev afvist af myndighederne der, og brugte uger på at drive gennem det østlige Middelhav, mens det kæmpede med forsyningerne til dyrene.

Niels Fuglsang (S), der er næstformand i Europa-Parlamentets dyrevelfærdsgruppe, har opfordret kommissæren for fødevaresikkerhed og sundhed Stella Kyriakides til at tage affære i sagen med de mange unge tyre på de to skibe i Middelhavet.

I henstillingen beder parlamentarikerne om, at Kommissionen tager affære for at håndhæve lovgivningen om transport af levende dyr i den konkrete sag.

Politisk opfordring

Nok så vigtigt opfordres Kommissionen endnu en gang til at sætte en stopper for de lange transporter af levende dyr, især til lande uden for EU, hvor der er al mulig risiko for, at der opstår problemer med ind- og udførsel af dyrene, som derved ender som gidsler i en handel, hvor de udelukkende betragtes og behandles som varer.

- Vi skal først og fremmest have dyrene på skibet i sikkerhed, og det ansvar ligger i sidste ende på EU's skuldre. Desværre er det her langt fra et enkelttilfælde. Igen og igen ser vi den her rædsomme behandling af dyrene. Problemet ligger i lovgivningen, men ingen har turdet tage de nødvendige skridt. Det er på tide, at vi forbyder alle dyretransporter over otte timer, og at vi udfaser eksport af levende dyr ud af EU. Det er mit budskab til kommissæren, siger Niels Fuglsang.

Det spanske landbrugsministerie udtaler, at man venter på at gå ombord på skibet, kontrollere dyrene og tage de nødvendige skridt.

I mellemtiden er prøver taget af et privat firma sendt til test i Madrid, og man forventer resultaterne inden for få dage.

Havnemyndigheder har beslaglagt skibet, indtil en fuld inspektion er udført.

Dyrevelfærdsgrupper presser på

Den europæiske sammenslutning af dyrevelfærdsorganisationer, Eurogroup for Animals, som Dyrenes Beskyttelse er medlem af, følger sagen tæt og presser på for at få dyrlæger ombord på skibene og for at få stoppet denne slags transporter.

- Sagen viser bare toppen af det isbjerg af problemer, der eksisterer ved transport af levende dyr over landegrænser. Især ved transporter til 3. lande, hvor forskellige regelsæt og interesser kolliderer, risikerer dyrene at komme i klemme og ende i så forfærdelig en situation som den, vi ser nu. siger Lena Rohn, Fødevare- og miljøpolitisk chef hos Dyrenes Beskyttelse.

Tilstand er uvis

Dyrenes Beskyttelse samlede i fællesskab med 34 andre europæiske dyrevelfærdsorganisationer 1 million underskrifter ind mod lange dyretransporter. Underskrifter, der i 2017 blev overleveret til Europa-Kommissionen.

Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvor mange dyr, der på nuværende tidspunkt er ombord på skibene eller hvordan deres tilstand er. De generelle vurdereringer er imidlertid, at mange dyr højst sandsynligt allerede er døde.

Læs også

36.421 landbrugere har søgt om landbrugsstøtte
Limfjordsrådet vil se på andre miljøtiltag end kun landbrugets
Landboforeninger i appel til minister: Stort behov for at løse udfordringerne med ulven
Topforsker om kvælstofmål: - Sætter vi fuld skrue på nu, kan vi nå det om 20 år
Bæredygtigt Landbrug varsler retsopgør mod ammoniakregler
Nye skatteregler for solceller på lavbundsjorde kan være på vej