Ministre skal snakke efterafgrøder efter høsten

Er det faglige grundlag for efterafgrøder i orden? Det vil seks syd- og sønderjyske foreninger med godt 3.000 medlemmer have vished for, og derfor er miljø- og fødevareministrene inviteret på besøg efter høsten.

Miljøminister Lea Wermelin (S) og fødevareminister Rasmus Prehn (S) er af seks foreninger, der er gået sammen, inviteret til Sønderjylland til efterafgrødesnak.

Usikkerheden om vandmiljøplanerne og efterafgrøderne er nu så stor, at et samlet landbrug i Syd- og Sønderjylland indbyder miljøminister Lea Wermelin (S) og fødevare- og landbrugsminister Rasmus Prehn (S) til et fagligt møde for at få svar på en række spørgsmål, som trænger sig på.

LHN, SLF, Sønderjysk Familielandbrug, KHL, Agerskovgruppen og LandboSyd med godt 3.000 medlemmer bag sig vil gennemføre mødet centralt i Sønderjylland, når høsten er overstået.

- Vi oplever, at der i forbindelse med forhandlingerne om Landbrugspakken kommer forskellige politiske og faglige meldinger om især efterafgrøder, og det kan være noget forvirrende som planteavler, siger formand for LandboSyd, Henrik Jessen, på vegne af de seks organisationer.

- Flere af vores kolleger frygter, at lovgivningen og reglerne om efterafgrøder kommer til at bygge på et grundlag, der ikke er fagligt i orden, siger han.

Henrik Jessen konstaterer, at de politiske forhandlinger endnu ikke er kommet i gang efter sommerferien, og at der er stor usikkerhed om, hvornår det sker og hvornår de kan forventes afsluttet.

I får nytte af at lytte

I invitationen til ministrene lyder det:

- At få den faglige baggrund for efterafgrøderne sat på plads vil give mere ro blandt planteavlerne og kan medvirke til en bedre forståelse for de beslutninger, som politikerne træffer. Vi har desuden en tro på, at det vil være til stor nytte i jeres videre arbejde at drøfte situationen med landmænd, som arbejder med efterafgrøderne til hverdag, skriver organisationerne.

De seks foreninger er Landbosyd, LHN, SLF; Agerskovgruppen, KHL og Sønderjysk Familielandbrug.

De har endnu ikke fået nogen ministerielle tilbagemeldinger på deres invitationer. Fødevareministeriet oplyser, at fødevareminister Rasmus Prehn endnu ikke har haft tid til at tilrettelægge et besøg. 

Læs også