Forsøger at finde løsning på mask-fordeling

En række landmænd protesterer over, at de fra 1. januar ikke længere kan aftage mask fra Faxe Bryggeri som følge af en aftale mellem bryggeriet og Nature Energy. Bryggerierne, biogasbranchen og fødevareerhvervet arbejder nu på en løsning, fortæller Landbrug & Fødevarer.

Der er åbnet op for dialog mellem Nature Energy og de sjællandske kvægbrugere, der i 2022 pludselig mister muligheden for at købe mask fra Faxe Bryggeri, fordi Nature Energy har købt masken.

Bryggerierne, biogasbranchen og fødevareerhvervet har ifølge en pressemeddelelse fra Landbrug & Fødevarer således været i dialog for at se på mulige løsninger.

Håbet med dialogen er på kort sigt at afhjælpe manglen på mask, og på længere sigt sikre tydeligere rammer for disponeringen af mask, så en lignende situation ikke opstår.

- Nature Energy har lavet en aftale med Faxe Bryggeri for 2022 og aftager dermed mask fra bryggeriet. Men Nature Energy forstår godt, at en række landmænd føler sig ramt af den nuværende situation. Derfor foregår der nu en dialog mellem parterne, hvor der drøftes forskellige perspektiver og løsninger på den opståede situation, skriver Landbrug & Fødevarer i meddelelsen.

Kede af det

Der er dog en række forhold, der fortsat skal afvejes, inden en endelig løsning er 100 procent på plads. Det arbejdes der nu med. Fra alle sider er der imidlertid stor lyst til at finde en løsning, pointerer Landbrug & Fødevarer.

- I Royal Unibrew er vi kede af den vanskelige situation, som de berørte landmænd er havnet i. En klar og rettidig kommunikation omkring licitationen kunne have afværget nogle af de problemstillinger, vi står med nu. Dem skal vi undgå fremover, siger Jakob Simmelsgaard, vice president, Group Procurement, Royal Unibrew A/S.

Landbrug & Fødevarer mener, at det er helt afgørende med en dialog mellem parterne, så der hurtigst muligt kan findes en løsning.

- Det er en ærgerlig situation for mange landmænd, og der skal kunne findes en løsning. Vi har en god dialog med bryggerierne og biogasbranchen om sagen, og der har været et bredt ønske om at finde en hurtig løsning. Det glæder mig, at vi på den her måde kan tage hånd om de udfordringer, der er opstået, siger viceformand i Landbrug & Fødevarer, Thor Gunnar Kofoed.

Code of Conduct

Foruden den kortsigtede løsning for næste års leverancer af mask, er man i kredsen enige om at mødes snarest, så man på sigt kan udforme nogle principper for afsætning af mask, under hensyntagen til den frie konkurrence.

- Vi mener, at der er behov for at kigge på, om vi kan etablere nogle generelle principper for anvendelse af biprodukter, hvad enten der er tale om vegetabilske eller animalske. Derfor vil vi nu se på udarbejdelsen af en »Code of Conduct«, så vi fremadrettet også får nogle solide rammer for udnyttelsen af vegetabilske biprodukter, siger Thor Gunnar Kofoed.

Den ambition deles af brancheorganisationen Biogas Danmark. Formanden Henrik Høegh udtaler, at organisationen er glad for, at de involverede parter »har reageret hurtigt og er indstillet på at finde en hurtig løsning«.  

Læs også