Bred milliardaftale sætter turbo på nye grønne brændstoffer

For at sætte fart på udvikling af grønne brændstoffer har regeringen indgået en bred aftale om Power-to-X, herunder om et statsligt udbud på 1,25 mia. kr. Målet er skabe grønt brændstof til fly, skibe, lastbiler både herhjemme og i udlandet.

. Europa er på intens jagt efter alternativer til fossil energi, og vi har travlt. Både med at blive grønne og med at blive mere uafhængig af russisk sort energi, siger klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen.

Den brede aftale er indgået med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet i skyggen af den alvorlige situation i Europa, hvor energiuafhængighed og acceleration af grønne alternativer er mere aktuel end nogensinde, skriver Klima- Energi og Forsyningsministeriet.

- Med aftalen styrker vi klimaet, dansk erhverv og den grønne forsyningssikkerhed. Jeg er meget glad for, at vi har bred politisk enighed om at sætte målet så højt, at Danmark kan spille mere end en national rolle i udvikling og produktion af nye brændstoffer. Europa er på intens jagt efter alternativer til fossil energi, og vi har travlt. Både med at blive grønne og med at blive mere uafhængig af russisk sort energi, siger klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen.

Top tre

Med aftalen skal Danmark sigte mod at opbygge en elektrolysekapacitet på 4 - 6 GW frem mod 2030. Med et mål på op mod 6 GW er Danmark i top tre blandt de europæiske lande. 

Aftalen består af en tilskudsordning på 1,25 mia. kr. i form af et statsligt udbud til brintproduktion, bedre rammevilkår for producenterne og bygger oven på en række erhvervsfremmetiltag og puljer. Det betyder, at regeringen samlet set har prioriteret mindst 3 mia. kr. til PtX siden 2019.

- Danske virksomheder står klar til at udvikle og producere fremtidens grønne brændstoffer og grønne teknologier. Med aftalen lyder startskuddet til et nyt grønt erhvervs- og eksporteventyr, som nu også handler om at blive uafhængig af russiske energikilder hurtigst muligt. Det kan skabe grønne arbejdspladser og accelerere virksomhedernes grønne omstilling både herhjemme og i udlandet, siger erhvervsminister, Simon Kollerup.

Nettoeksportør af grøn energi

- Med den nye aftale fjerner vi de kendte barrierer for storskala- PtX, og baner i stedet vejen for produktionen af nye grønne brændstoffer og en bedre og mere fleksibel brug af vores energisystem”, siger klima-, energi og forsyningsordfører for Socialdemokratiet, Anne Paulin.

- I Venstre er vi glade for, at vi med aftalen bidrager til at udbrede produktionen og anvendelsen af Power-to-X i Danmark. Nye, grønne brændstoffer er centrale for den grønne omstilling af den tunge industri og transport, og de rummer et stort eksportpotentiale, som Danmark, som grønt foregangsland og VE-producent, skal udnytte. For Venstre har det været afgørende, at udbuddet igangsættes hurtigst muligt – både for at nedbringe vores CO2-udledning, for at give danske PtX-producenter en konkurrencefordel og for at udvikle alternativer til de CO2-udledende brændstoffer, som i øjeblikket presser danskernes økonomi, siger energiordfører og forsyningsordfører for Venstre, Carsten Kissmeyer.

Regeringen vil fremlægge en plan for VE-udbygning på land og hav i Danmark, der sikrer, at Danmark kan være nettoeksportør af grøn energi – også set i lyset af det nye ambitiøse PtX-mål. Et mål på 4 - 6 GW elektrolyseanlæg kan skabe reduktioner på 2,5 - 4,0 mio. tons CO2 i 2030, herunder op til 2 mio. tons i det danske regnskab.

Aftalen består bl.a. af:   

  • Et udbud på i alt 1,25 mia. kr., der ydes som driftsstøtte i 10 år.
  • Bedre mulighed for at føre elledninger direkte fra vind- og solparker til PtX-anlæg.
  • Mulighed for lavere tariffer til store elforbrugere som fx PtX-producenter.
  • 57 mio. kr. i 2022-2026 til en PtX-taskforce, der blandt andet vil vejlede projektudviklere og myndigheder.
  • Første skridt mod etablering af en dansk brintinfrastruktur, der kan fremme ek-sport til for eksempel Tyskland.

Regeringen fremlagde sit udspil om Fremtidens grønne brændstoffer i december sidste år, og har nu lavet en aftale med forligspartierne bag Klimaaftalen for energi og industri mv. fra d. 22. juni 2020.

Læs også