Stol på landbruget. Det gør jeg!

Af Mia Tang (C)

Storkreds: Nordjylland

Mange grønne klimafanatikere har aldrig har sat deres fod på en gård – men det burde de! For så ville de opdage den ansvarlighed, der gennemsyrer landbruget. Og så slap vi måske for håbløse forslag om at halvere husdyrbestanden – under et år efter landbrugsaftalen, i en tid med fødevaremangel andre steder, og en krig i Europa, som har fået EU til at foreslå, at kravet om afgrøderotation og braklægning af fire procent udskydes.

Mit ønske til landbrugets fremtid i Danmark er, at vi får tilliden tilbage, og at politiske beslutninger træffes i tæt samarbejde med de egentlige eksperter – nemlig landmændene selv. Vi skal ikke have mindre landbrug, men understøtte, at landbruget kan arbejde videre med den grønne omstilling og sende gode danske produkter og nye teknologier ud på verdensmarkedet.

For dansk landbrug er et af de mest ansvarlige i verden, og derfor skurrer det i ørerne, når landmænd beskriver nidkær kontrol, mistænkeliggørelse og store bøder for fodfejl. Det offentliges rolle bør være at bakke konstruktivt op.

Samtidig skal kravene give mening. En eventuel CO2-beskatning må ikke koste jobs, eller flytte produktionen til lande med dårligere dyrevelfærd og højere klimaaftryk. Der skal forskes mere, og regnestykket skal forholde sig til, hvor man reelt opnår en seriøs reduktion, for eksempel ved fælles udtagning.

Endeligt vil jeg af med arvebeskatningen ved generationsskifte. Vi skal sikre, at næste generation har en reel chance for at overtage og føre stolte traditioner videre. 

Læs også