L&F stiller krav til ny regering

Det er vigtigt, at der kommer fokus på at implementere de politiske aftaler på landbrugsområdet, mener Søren Søndergaard, formand for Landbrug & Fødevarer.

I en kommentar til den nye regerings tiltræden byder formand for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard, den utraditionelle koalition velkommen. På onsdagens pressemøde skærpede Mette Frederiksen (S), Jakob Ellemann-Jensen (V) og Lars Løkke Rasmussen (M) ambitionerne på klimaområdet og varslede samtidig skattenedsættelser for et milliardbeløb.

Alt det er meget godt, men spørger man Søren Søndergaard er det væsentligt, at der kommer bedre fokus på implementeringen af de politiske aftaler. 

- Det er fint med store ambitioner og skåltaler. Men regeringen skylder også at fokusere på, hvordan vi får aftaler og ambitioner omsat til handling ude i virkeligheden. I de senere år har landmændene kæmpet en ulige kamp mod ineffektive systemer og ekstremt bureaukratiske sagsgange, siger L&F-formanden og fortsætter:

- Lige nu er der alt for mange eksempler på, at bureaukrati forhindrer store dele af den grønne omstilling, som vi i erhvervet allerede er klar med. Vi har simpelthen brug for, at vedtaget politik kommer ud at virke. Her har regeringen en meget konkret opgave, som er hele forudsætningen for, at landbruget kan nå de ambitiøse mål, som er fastsat i landbrugsaftalen fra 2021.

Et landbrugsland

Søren Søndergaard glæder sig over det syn på landbruget, som regeringsgrundlaget er opbygget ud fra. 

- Jeg er glad for, at regeringsgrundlaget klart cementerer, at Danmark er et stolt landbrugsland, hvor vi producerer alle typer af fødevarer til os selv og omverdenen. Behovet for fødevarer er stigende, og derfor er det helt afgørende, at vi som samfund viser vejen til, hvordan man kan producere alle typer fødevarer på en klimaeffektiv måde, siger formanden og fortsætter:

- Jeg tror på, at vi kan få en god og konstruktiv dialog med den nye regering og på den måde skabe de rette balancer, der sikrer globale klimaresultater og et stærkt dansk fødevareerhverv. Det er det, regeringen skriver, den vil. Det vil vi holde den op på.

Han glæder sig samtidig over, at SVM-regeringen vil sørge for, at minkavlere hurtigere får deres erstatninger. Det er på høje tid, lyder det fra Søren Søndergaard.

Læs også