Efter ASF-udbrud i Sverige: Formand glæder sig over vildsvinehegnet

Takket være vildsvinehegnet kan de danske svineproducenter føle sig rimeligt trygge, selvom den meget smitsomme afrikanske svinepest er fundet i Sverige. Det mener bestyrelsesformand i Landbrug & Fødevarer Syddanmark, Henrik Jessen.

Den ekstremt smitsomme og modstandsdygtige afrikanske svinepest er nu fundet i Sverige. Det udløste gule breaking-bjælker på landbrugsmedierne. Det gjorde det med rette, fordi det er en meget alvorlig sygdom, som truer de svenske svinebønder i øjeblikket.

Hvis svinepesten skulle bryde ud i Danmark, vil det have så alvorlige konsekvenser, at store dele af den danske svineproduktion formentligt måtte lukke og slukke. Læg hertil de økonomiske konsekvenser for den enkelte landmand samt den forringende konkurrenceevne for dansk svinekød ude i verden.

Heldigvis kan de danske svineproducenter være relativt rolige. Det kan de, fordi der ikke er vildsvin i Danmark. En af de vigtigste årsager til det er, at Danmark siden 2022 har haft et såkaldt vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse. Hegnet blev sat op efter en del politisk debat om, hvorvidt det nu var nødvendigt eller ej med et hegn.

Fra Landbrug & Fødevarer Syddanmark har det hele tiden lydt, at nødvendigheden ikke kunne undervurderes. Det er også en sag, som Henrik Jessen, formand for Landbrug & Fødevarer Syddanmark, har været meget engageret i.

- Jeg har personligt kæmpet med næb og kløer for at få vildsvinehegnet op. Der var mange meninger om hegnet, men jeg synes, at vi nu kan konstatere, at vi i Danmark kan være rolige nu, selvom svinepesten er i vores naboland. Det kan vi, fordi vi ved, at vi ikke har nogen vildsvin i Danmark; takket være hegnet. Det synes jeg godt, at vi kan være stolte over i landboforeningerne i Landbrug & Fødevarer, at vi har gjort det klart for politikerne.

Frygter for svenske landmænd

Det er svært at sige med sikkerhed, men svinepesten bliver oftest bragt ind i lande ved, at en udenlandske lastbilchauffør for eksempel har en madpakke med fra et udland, hvor der også er svinepest.

Chaufføren holder så sin hvilepause på en rasteplads i Sverige, hvor han smider resterne af sin madpakke ud. I Sverige er det ikke unormalt, at skraldespande bliver væltet og gennemrodet af vildsvin, som så vil fortære det smittede kød og derved selv blive smittet. Og så er smitten sluppet løs.

Men takket være vildsvinehegnet er historien en helt anden i Danmark, påpeger Henrik Jessen. Desuden kører der fortsat en indsats fra Naturstyrelsen for at skyde de vildsvin, der måtte have forvildet sig over grænsen.

- Vi har med vildsvinehegnet så godt som elimineret risikoen for, at det her kan ske i Danmark. Det har de ikke i Sverige, og jeg frygter på mine svenske landmandskollegaers vegne, hvordan det skal ende for dem. Jeg tror ikke, at Sverige nogensinde kommer af med den afrikanske svinepest; ikke med de forhold de har nu, siger Henrik Jessen.

De svenske veterinærmyndigheder har taget hårde midler i brug for at komme faren for spredning af ASF til livs. Således har man afspærret et areal på 800 kvadratkilometer, og her er aktiviteter såsom elgjagt og svampeplukning forbudt. Nogle steder forbydes erhvervsaktiviteter, og mens der er totalt opholdsforbud andre steder.

Læs også