Bedre vilkår for dyr under transport

Jørn Dohrmann er blevet udnævnt til ordfører på en vigtig EU-rapport, der skal kulegrave EU’s regler for dyretransporter.

Slagtedyr skal altid fragtes til det nærmeste slagteri for at holde transporttiderne nede på et minimum, mener Jørn Dohrmann (DF). Arkivfoto

En rapport om beskyttelse af dyr under transport i og udenfor EU får et helt særligt dansk præg.

Medlem af Europa-Parlamentet Jørn Dohrmann (DF) er nemlig blevet valgt til at være ordfører på den vigtige rapport, der skal munde ud i en grundig gennemgang af implementeringen af reglerne for hele området.

Gennem årene er det flere blevet dokumenteret, hvordan EU-reglerne for dyretransporter overtrædes og ignoreres, ligesom der er givet eksempler på dyr, der vanrøgtes og udsættes for mishandling. Blandt nogle af de mest grelle eksempler er kvæg, der eksporteres til Tyrkiet til halalslagtning, men reglerne brydes over hele EU, hvorfor Europa-Parlamentet har fundet det nødvendigt at lave en undersøgelse af området, forklarer Jørn Dohrmann.

- Jeg er meget tilfreds med at have fået tildelt dette ordførerskab. Vi ved, hvordan dyr bliver mishandlet under transporter i hele EU. Det er ganske enkelt uværdigt og helt igennem skandaløst. Nu må vi politikere trække i arbejdstøjet og finde ud af, hvordan vi kan få både transportører og medlemslandene til at overholde lovgivningen, siger han.

Blandt andet ønsker Jørn Dohrmann og Dansk Folkeparti, at slagtedyr altid fragtes til det nærmeste slagteri for at holde transporttiderne nede på et minimum.

 

Ens vilkår

Det anslås, at cirka en milliard kyllinger og 37 millioner heste, kvæg, svin, geder og får årligt fragtes rundt både EU-lande imellem og fra EU til tredjelande, hvor de typisk ender til slagtning.

I løbet af de sidste ti år har dyrevelfærdsorganisationer på tværs af hele Europa lavet 200 rapporter, der har dokumenteret systematiske brud på lovgivningen.

Den tværpolitiske dyrevelfærdsgruppe i parlamentet mener da også, at rapporten er et vigtigt redskab til at undersøge dyrs faktuelle forhold i EU.

I forbindelse med rapporten vil der være eksperthøringer og undersøgelser forskellige steder i EU. Og det er Jørn Dohrmanns mål, at rapporten ikke bliver for en snæver kreds.

- Jeg vil derfor invitere alle partier til at bidrage til rapporten, samt borgere, der har interesse for området, siger han.

Jørn Dohrmann er således enig med Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse, som har været i medierne med et læserbrev, der opfordrer til, at man som forbruger køber varer, der er produceret under bæredygtige forhold.

- Vi skal have en ens implementering af reglerne i hele EU – for dyrenes skyld – og fordi konkurrencen skal være ens i alle lande, siger Jørn Dohrmann, der også opfordrer Dyrenes Beskyttelse til at komme med input og opbakning til rapporten, der skal munde ud i konkrete initiativer.

Rapporten forventes udfærdiget omkring årsskiftet.

Læs også