Debattøren for det hele vil hellere i Politiken end i Effektivt

Landmand Knud Jeppesen fra Jelling er på relativt kort tid blevet en stemme, man ikke kan ignorere. For tiden er hans store fokus at sætte en kile ind i spildevandsdebatten og på byfolks forurening kontra landbrugets. Han vil dog ikke banke folk oven i hovedet på grund af uvidenhed, for der er meget, han ikke selv ved.

Følg debatten på Facebook:

Iframe

Landmand Knud Jeppesen fra Jelling er på kort tid blevet en kendt personlighed. I hvert fald indenfor de danske landbrugskredse, hvor mange på et eller andet tidspunkt sandsynligvis er faldet over hans vid og bid i diverse spalter som aktiv læserbrevsskribent.

Med skarpe kronikker såsom »Kære bysamfund, forbyd opvaskemaskiner« og »Ingen løfter et øjenbryn over byernes massive forurening« er han blevet en stemme i debatten, man ikke kan ignorere.

Når det kommer til læsertal indenfor den digitale sfære - altså alt det der handler om Facebook og Effektivt Landbrugs hjemmeside - så ligger Knud Jeppesens kronikker i toppen af poppen. Især »Kære bysamfund, forbyd opvaskemaskiner« bliver stadig delt og læst med jævne mellemrum, kan vi aflæse i statistikken.

Køkkeneksperiment

At så mange har taget hans ord til sig er ikke mindst noget, der kommer bag på hovedpersonen selv, imens han fremviser det nyeste eksperiment i køkkenet.

Knud Jeppesen har nemlig sat sig for at illustrere overfor danskerne, hvor giftige og syreholdige vasketabletter er ved at opløse dem i vand ovenpå noget almindeligt stanniol.

Eksperimentet taler sit eget tydelige sprog, da opvasketabletten er i stand til at få stanniolet til at forsvinde, næsten som var det husblas i varmt vand.

- Jeg har aldrig fået mere end 7 eller 8 i en stil i skolen. Så at mine læserbreve skulle have en så stor interesse, det må jeg altså sige kom lidt bag på mig, lyder det med et grin fra Knud Jeppesen, der også er et læserbrevsansigt, der har vist sig i blandt andet Politiken, Avisen Danmark og Altingets spalter samt i P1 Debat i radioen.

Nuancer

Det hele begyndte for nogle få år siden med baggrund i en masse personlige frustrationer. Her satte Knud Jeppesen sig ned en aften og forsøgte at få luft. Blandt andet over den tidligere regerings friluftsudspil, som ville kræve en masse milliarder og ifølge Knud Jeppesen gøre en masse landmænd arbejdsløse, når der skulle lukkes ned for griseproduktion.

En dag, da han var til et erfa-møde med Vagn Lundsteen (tidligere direktør for Bæredygtigt Landbrug), sagde Vagn til erfagruppen, at de burde se at få skrevet en masse læserbreve, så byfolk måske også kunne begynde at få et andet syn på det danske landbrug. Et mere nuanceret syn.

Det blev lidt starten for Knud Jeppesens skriverier.

Landmanden har i dag cirka 65 hektar med planteavl, og han har tidligere haft både køer, søer og smågrise. Jorden samdrives med et planteavlslandbrug på 6-700 hektar, hvor dagligdagen bruges.

Især hele spildevandsområdet er gennemsyret af en form for korruption og en eklatant mangel på fakta og proportionalitet, når man spørger Knud Jeppesen.

- Da der for eksempel i den første weekend i begyndelsen af oktober var et udslip fra Tønder Rensningsanlæg, så kom der bare et standardsvar: »Vi tager ud og undersøger det mandag«.

- Jamen, så er det jo væk. Og deres klagevejledning på hjemmesiden virkede sjovt nok pludselig heller ikke i samme weekend. Det er helt utroligt, lyder det fra Knud Jeppesen.

Vi er meget få

Knud Jeppesen er langt fra at være en såkaldt A-liste-kendis. Men alligevel får han spredte bemærkninger rundt omkring, hvor han befinder sig. Han blev eksempelvis overrasket under årets Jelling-festival, hvor en ung mand kom og fortalte, at han lige havde læst klummen om opvasketabs, og at den var rigtig god.

- Og ja, den var god. Men det handler ikke så meget om det. For mig er det vigtigst at få budskabet ud. Vi er blevet noget klemte i landbruget. Vi består af meget få mennesker overordnet set, og vi skal forsøge at formidle, det vi laver, til en stor flok som desværre ikke rigtig har nogen som helst viden om landbruget.

Og det er vigtigt for Knud Jeppesen ikke at klandre og pege fingre ad selve det at være uvidende.

- Der er mange ting, jeg ikke selv ved noget om. Så hvis man bare slår folk oven i hovedet og siger »du er dum, du ved ikke noget«, så stopper debatten med det samme. Vi skal vise folk det her og være tålmodige. Da vi tidligere havde kvægbrug, havde vi tit skoleklasser ude på besøg. Og ikke én eneste gang har jeg hørt nogen negative kommentarer. Pædagogerne og lærernes reaktion var snarere: »Jamen, dyrene har det jo godt«.

- Så det handler om, at vi viser vores arbejde frem og ikke gemmer os, siger Knud Jeppesen.

Kritikerne fylder 90 procent

- Landbrug & Fødevarer lavede jo en undersøgelse for nogle år siden, hvor de kom frem til, at 40 procent synes godt om landbruget, 40 procent er tvivlende, 10 procent ved ikke og 10 procent er meget kritiske.

- Problemet er, at de 10 procent fylder omkring 90 procent af debatten. Og når de går ud og kører massivt på, bliver vi nødt til at svare igen, for at vi kan få nogle af tvivlerne over på vores side. Der er desværre nogle meget stærke stemmer inden for DN, Greenpeace og en del politikere, som virkelig markerer sig. Det er vi oppe imod, siger Knud Jeppesen, der har svært ved at forstå modstandernes bashing mod landbruget.

- For mig at se kan det kun være for at få flere medlemmer, da jeg har svært ved at se, hvordan de taler miljøets sag ved at gå efter landbruget. Landbruget er et let mål at gå efter, og interesseorganisationernes hjemmesider vrimler med en masse usandheder om vores påvirkning af miljøet. Det er bare mærkeligt, at i alle deres planer for vandmiljøet, at der ikke er en eneste, der nævner spildevandet fra byerne og rensningsanlæggene, lyder det fra Knud Jeppesen.

Knud Jeppesen er også fortørnet, når snakken handler om målingen af stoffer i grundvandet. Eksempelvis fra stoffet DMS.

Stoffer fra trælasten

- Det er jo ikke landbrugets skyld. Ja, vi brugte det for mange år siden, inden det blev opdaget, at det ikke var så godt. Men de afgrøder er høstet, og de er væk. Grunden til forureningen flere steder er jo, fordi det i lang tid er blevet brugt i maling og træbeskyttelse, og det er derfra, det finder ned i grundvandet, fordi det gamle træ stadig sidder på vores huse og stakitter. Men det er svært at trænge igennem med de gode argumenter, siger Knud Jeppesen.

- Det er simpelthen, fordi det hele er så grotesk, at jeg ikke kan lade være med at blande mig. Nogen skal gøre det, lyder det fra debattøren.

- De stoffer, der blev forbudt i landbruget for over 20 år siden, kan man gå direkte ned og købe i trælasten og bruge i sin egen have. Det er simpelthen uforståeligt. Men det er fordi, at dem, der bestemmer, ikke ved det. Vi ser det også, med dem der vil forbyde Round-Up. Det er det mest rene middel, vi har, og der er ingen beviser for, at det forurener. De leder og leder, og så er der en eller anden forsker, der finder et eller andet, men så når man går tilbage, så ser man, at hans forskningsresultat ikke er validt eller ikke færdiggjort, siger Knud Jeppesen.

»Den dumme bondemand«

Det er desuden også vigtigt for Knud Jeppesen, at han ikke kommer til at fremstå som »hele landbrugets stemme«.

- Jeg taler jo ikke på vegne af alle. Mange er sikkert uenige med mig. Så når jeg skriver, så er det mig, der er afsender. Jeg er ikke særlig begejstret for de læserbreve, hvor der står: »Og vi er mange, der mener« eller »inden for landbruget mener vi«. Det gider jeg ikke at være en del af. Men hvis landbrugsorganisationerne senere vil følge op og tage mine budskaber op, så er det selvfølgelig helt fint, siger Knud Jeppesen, som ser det som en succes, hver gang han slipper igennem nåleøjet i for eksempel Politikens spalter.

- Det er jo et helt andet publikum, og uden I tager det ilde op, så er det vigtigere at komme ud blandt byfolkene end i fagbladene. Fagbladene er også vigtige men mest i forhold til, at man kan vise til kollegerne, hvad man er kommet ud med i de store medier, siger debattøren. Og ikke mindst at vi kan lære af hinandens skriverier. Og der er plads til mange flere, der gerne må skrive deres oplevelser videre.

Det er selvfølgelig ikke altid, at man kan trænge igennem.

Eksempelvis når Knud Jeppesen får skrevet om, hvor slemt det egentlig står til i forhold til byboernes forurening med tungmetaller og andre miljøfremmede stoffer i spildevand. En forurening der i flere tilfælde ledes direkte ud i vandmiljøet ved overløb, og som der ikke er fokus på.

- Jeg kan huske, at jeg fik tilsendt en kommentar på Facebook, hvor der stod noget à la: »Jeg har ikke læst, hvad den her dumme bondemand siger, men del den, så folk kan se, hvor dumme de er i landbruget«.

- Den kommentar gik mig lidt på. Men man bliver nødt til at se udover det og så have et håb om, at man kan trænge igennem hos nogle andre og forhåbentligt få rykket lidt ved holdningerne derude. Og jeg lader mig generelt ikke gå på, og jeg tror på, at det er vejen frem, siger han.

Hold øje med os

Hold øje med Effektivt Landbrugs hjemmeside samt Facebookside i de kommende uger. Her vil der nemlig dukke en stribe videoer op med Knud Jeppesen, som forsøger at nedbryde nogle af de myter, der florerer om landbruget.

Læs også