bannerPos

L&F: Grove og forkerte påstande fra Greenpeace

Landbrugspakken har ikke ændret ved, at en landmand har ret til at etablere eller udvide sin husdyrproduktion, hvis reglerne i lovgivningen i øvrigt er overholdt, lyder det fra Niels Peter Nørring, områdedirektør i Landbrug & Fødevarer.
10-10-2019 11:12

Greenpeace har i en ny kampagne mod dansk griseproduktion slet ikke styr på fakta, lyder det fra Landbrug & Fødevarer.

Der er flere faktuelle fejl og grove, udokumenterede påstande i Greenpeaces nye kampagne, der handler om, at nogle udvalgte naboer til griseproducenter mistænker, at de får helbredsmæssige problemer.

Sådan lyder meldingen fra Landbrug & Fødevarer.

- Det er helt absurd at bygge en kampagne på påstande, sådan som Greenpeace gør i dette tilfælde. Greenpeace sejler rundt i udokumenterede beskyldninger i hele kampagnen, og det værste er næsten, at deres udvalgte eksempel på en griseproducent rent faktisk har en ny og moderne stald, der har reduceret luft- og ammoniakudledningen til gavn for både miljø og naboer, siger Niels Peter Nørring, områdedirektør i Landbrug & Fødevarer.

Ifølge Greenpeace har de lokale politikere i landets kommuner fået sværere ved at sige nej til udvidelser efter indførelsen af landbrugspakken og herunder husdyrloven fra 2017.

Greenpeace har forladt gården

Greenpeace oplyser, at de 17 aktivister, der tirsdag besatte familien Kjær Knudsens svineejendom, Vanløsegård mellem Ringsted og Holbæk, forlod ejendommen samme aften.

Aktivisterne monterede blandt andet et 42 meter langt banner på taget af den største stald med påskriften »Giv Danmark landet tilbage – stop svinefabrikkerne«.

mip

Men det er faktuelt forkert, forklarer Niels Peter Nørring.

- Der er ingen forskel i årene før og efter landbrugspakken på det her punkt. Den har skabt større klarhed om reglerne, men der er ikke ændret ved, at en landmand har ret til at etablere eller udvide sin husdyrproduktion, hvis reglerne i lovgivningen i øvrigt er overholdt. Kommunerne kan kun træffe afgørelser inden for lovens rammer – sådan har det været i flere år før landbrugspakken. Jeg synes ærligt talt, det er uden for skiven at gå ud og tale usandt om landbrugspakken hver eneste gang, man ser sit snit til det, siger han.

Kræver godkendelse

Greenpeace påstår også, at »I Danmark står intet til hinder for, at selv svinefabrikker i landsbyer kan udvide«.

Det er igen faktuelt forkert, lyder det fra L&F.

En landmand kan kun få lov at udvide eller etablere en husdyrproduktion, hvis han/hun lever op til en række regler om for eksempel udledning af ammoniak og lugt.

- Der ligger helt faste rammer i lovgivningen på det her punkt, og det kræver altid en godkendelse at udvide. Det er jo ikke sådan, at en landmand bare går ud og lægger en ny stald klods opad naboen. Der er lovgivning, der bestemmer, hvor langt stalden skal være fra omkringliggende beboelse, siger Niels Peter Nørring og fortsætter:

- Det er vigtigt at understrege, at danske landmænd ikke har gjort noget ulovligt og sådan set bare følger lovgivningen. Og når det er sagt, så er det altså vigtigt at sige, at vi heldigvis har utallige eksempler på godt naboskab blandt landmænd og borgere.

mip

Noteringen falder igen-igen

Noteringen for slagtesvin falder igen med 30 øre, og er nu på 11,10 kroner, selv om coronanedlukningen af Europa ser ud til snart at være et overstået kapitel.

Nu skal der forskes i loftshøjden på svinetransporter

Lovgivningen kræver at smågrises velfærd tilgodeses - også under transport. Et af elementerne heri er loftshøjden i bilerne. Der eksisterer imidlertid ingen videnskabelig dokumentation for, hvad loftshøjde betyder for grisene. Det skal et nyt forskningsprojekt give viden om.

Helms forbereder generationsskifte

I løbet af de næste tre år vil der blive gennemført et generationsskifte hos Helms TMT, fortæller den nuværende frontfigus, Kristian Helms.

GPS skal guide til fleksibel naturpleje

60 kreaturer har fået GPS-halsbånd på for at hjælpe Landbrugsstyrelsen med at finde vej til mere fleksible og attraktive tilskudssystemer til naturpleje.

Fik minister i tale om §3-forbud og efterafgrødekrav

Fælles for §3-dyrkningsforbuddet og det fremrykkede efterafgrødekrav er, at nogle landmænd oplever det, som om de får en stor økonomisk øretæve og usikkerhed om fremtiden, lyder det fra SLF, der forleden gik til miljøministeren med urimelighederne.

Overvældende tilslutning til Hobro Dyrskue

Der er tilmeldt 34 katalognumre til den første digitale udgave af Hobro Dyrskue. - Det er helt overvældende, lyder det fra arrangørerne.

Den danske foodservicebranche er på vej tilbage

Salget af Arla Pro-produkter er fordoblet, siden coronakrisen var på sit højeste tilbage i marts måned, og de seneste to uger er efterspørgslen steget med 30 procent. Det vidner om en foodservicebranche, som er på vej tilbage, lyder det fra Arla Pro.

Sæd-smitte fra Mors 2 afkræftes

Analyse afkræfter, at sæd fra Mors 2 har været kilden til PRRS i to produktionsbesætninger.
Side 1 af 1852 (37032 artikler)Prev1234567185018511852Next