bannerPos

Ekstra millioner til minivådområder:: Nu er der pludselig ros til landmænd for deres frivillige indsats

Der kommer efter alt at dømme over 300 flere minivådområder i landskabet, efter at fødevareminister Mogens Jensen (S) har afsat yderligere penge af til ordningen. Foto: Lasse Ege Pedersen

AF: LASSE EGE PEDERSEN

NYHEDSREDAKTØR, EFFEKTIVT LANDBRUG
15-08-2019 10:34
For et halvt år siden blev landbruget af Socialdemokratiet beskyldt for ikke at kunne levere på de frivillige tiltag, der er en væsentlig del af miljøregnskabet bag landbrugspakken. Nu – bare et halvt år senere – skamroser den nye socialdemokratiske minister landmænd for at have søgt om 338 minivådområder i 2019.

Massiv interesse i at anlægge de minivådområder, der er en særdeles vigtig del af de blå partiers landbrugspakke fra december 2015, hvor landmænd til gengæld fik lov at bruge mere gødning, får nu fødevareminister Mogens Jensen (S) til at afsætte over 60 millioner kroner ekstra til ordningen for 2019.

Dermed er der nu penge nok i ordningen til, at samtlige af de 338 ansøgere, der i foråret havde søgt om tilskud, kan få det.

Oprindeligt var der afsat 115 mio. kroner til ordningen i 2019. Hertil kommer 30 mio. kroner i overskydende midler fra ordningen i 2018, som ministeren tager i brug sammen med ekstra 30,6 millioner kroner fra annulleringer af tilsagn under Landdistriktsprogrammet. Endeligt er der 17,5 mio. kroner fra nationale midler. Det giver i alt 193,1 mio. kroner til ordningen i 2019.  

I en pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet roser den socialdemokratiske fødevareminister landmændene i kraftige vendinger.

- Vi har stærkt brug for minivådområder, for det er et vigtigt middel til at forbedre vandmiljøet. Derfor er det fantastisk, at der er så mange landmænd, der er klar til at trække i kedeldragterne og yde en ekstra indsats for vores fælles vandmiljø.

- Landmændene løfter et vigtigt samfundsansvar med deres minivådområdeindsatser, og jeg vil gerne rose dem for selv at komme på banen og søge om så mange minivådområder. Samtidig kan man som almindelig borger glæde sig over den forskønnende effekt og det rigere dyreliv omkring vandhullerne, som minivådområderne også bidrager med, siger Mogens Jensen. 

S mente landbruget svigtede

Rosen til landmændene fra Mogens Jensen er fundamentalt modsatrettet i forhold til den, som den tidligere socialdemokratiske fødevareordfører og nuværende erhvervsminister Simon Kollerup kom med for bare et halvt år siden, kort før årets ansøgningsrunde til minivådområder gik i gang.

Dengang i februar lød det som en del i en større mediestorm om de kollektive virkemidler fra Socialdemokratiets ordfører til Berlingske, at »de kollektive indsatser svigter fundamentalt.« Til TV MidtVest sagde Kollerup endvidere i februar:

- Det her er en regering, der har mistet grebet fuldstændig om miljøpolitikken i Danmark, fordi man havde baseret en så stor og vigtig del af landbrugspakken på frivillige aftaler med et landbrug, der nu viser sig ikke at have kunnet levere varen. 

Mediestormen om de kollektive virkemidler kom efter et 2018, hvor der kun var blevet ansøgt om 40 minivådområder. Det skønnes, at der er behov for mindst 1.000 nye minivådområder inden 2021, hvis målet i Landbrugspakken skal nås.

Godt med ekstra millioner

Fra Landbrug & Fødevarer kvitterer man da også for, at det så hurtigt er lykkedes for Mogens Jensen at finde ekstra midler til minivådområdeordningen, så alle der har søgt nu kan få tilskud.

- Landmændene har vist, at de er klar til at opfylde deres del. Så det er også godt, at staten nu opfylder deres del af aftalen, siger Thor Gunnar Kofoed, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

De ekstra projekter, som nu kan imødekommes, ventes at give en merreduktion af kvælstofudledningen på 43 tons om året, så den samlede reduktion bliver på cirka 158 tons pr. år, hvis alle 338 projekter rent faktisk bliver realiseret. Erfaringen viser dog, at man kan forvente afslag og annulleringer blandt de 338 ansøgninger.

Thor Gunnar Kofoed forklarer, at når et projekt bliver annulleret, så skyldes det ofte den kommune, hvor minivådområdet skal ligge i.

- Det kan være, at en kommune for det område har planer om, at der skal være et større vådområde der, eller kommunen finder andre ting, som gør, at der alligevel ikke kan være et minivådområde der.

- Men de fleste af de 338 projekter tror jeg rent faktisk bliver til noget, siger Thor Gunnar Kofoed.

Ordning blev gjort mere attraktiv

At der er mange flere ansøgere i 2019 end i 2018 tilskriver viceformanden også for en vis del, at man fra statens side lyttede til noget af den kritik, som man fra landbruget havde til ordningen. I 2018 skulle landmænd blandt andet selv lægge ud for hele etableringen af et minivådområde, inden de senere dog ville blive fuldt kompenseret. Et beløb, der nemt løber op i flere hundredetusinde kroner. Fra ordningen i 2019 kan landmændene slippe med at lægge ud for op til 50 procent af, hvad etableringen af et minivådområde koster, inden de senere bliver fuldt kompenseret.

- Det har da en betydning, at ordningen blev gjort mere attraktiv. Jeg tror dog ikke, at det var en uvilje, der gjorde, at landmænd ikke søgte i første omgang (i 2018, red.). Det tager altså en vis tid at få lavet en plan og for at finde ud af, om man overhovedet kan søge. Den proces kan simpelthen ikke gøres hurtigere.

- Og man skal jo også være klar over, at nu får landmændene en bevilling til et minivådområde. Det kan godt tage et halvt år. Så skal de så i gang med at grave. At lave et minivådområde er ikke bare noget, som du gør med et fingerknips, som nogle politikere har troet, de, som har villet skælde os ud, siger Thor Gunnar Kofoed.

Ros til S for at vende 180 grader

Fra Venstre har fødevareordfører Erling Bonnesen da heller ikke kunnet undgå at bemærke fødevareministerens ros til de danske landmænd. En ros, han også gerne vil give videre til landmændene.

- Jeg kan kun give fuld opbakning til, at ministeren har bevilliget yderligere 60 millioner kroner til minivådområder.

- Og det er glædeligt at konstatere, at Socialdemokratiet på det her område er vendt 180 grader. Da de var i opposition, udtalte de sig jo i den grad imod vores planer, men det er glædeligt, at Mogens Jensen som ny minister støtter de planer, som vi havde lagt, siger Erling Bonnesen.

Han fortæller, at han nu vil holde et skarpt øje med, om regeringen nu også sørger for, at alle landmænd, der har søgt om »gode ordentlige projekter«, nu vitterligt også får lejlighed til at komme i gang, og ikke bliver bremset af for eksempel lang sagsbehandling.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 22 67 35

Minivådområdeordningen

  • Minivådområdeordningen blev indført som et led i aftalen om fødevare- og landbrugspakken fra december 2015
  • Det er meningen, at minvådområder, og de andre kollektive virkemidler vådområder og privat skovrejsning, samlet skal nedbringe kvælstofudledningen med cirka 3.800 tons årligt i 2021
  • Ordningen åbnede første gang i 2018, hvor 40 ansøgte om at etablere et minivådområde
  • I 2019 har 338 ansøgt om at etablere et minivådområde. 327 har søgt om tilskud til at anlægge et åbent minivådområde, mens 11 har ansøgt om at anlægge et minivådområde med filtermatrice på deres jord
  • De landmænd og lodsejere, der får imødekommet deres ansøgning om at anlægge minivådområder, får dækket alle udgifter forbundet med etableringen – lige fra udgifterne til beregninger af den mest hensigtsmæssige placering af minivådområdet til alle udgifterne til selve anlægsarbejdet
  • Når en landmand eller lodsejer har fået endeligt tilsagn til at anlægge et minivådområde, har vedkommende to år til at gennemføre det færdige projekt. Minivådområdet skal bestå i mindst ti år, men det kan sagtens have en endnu længere virketid 

Åbent hus landet over

I denne weekend og de kommende weekender afholdes en række åbent-hus-arrangementer hos din lokale maskinhandler.

- Vi afventer politiets undersøgelse

Vi afventer politiets undersøgelse, siger Kim Heiselberg i kølvandet på en artikel i Avisen Danmark, hvor en blodprøve i en besætning under det såkaldte røde kontrolsystem (det vil sige en avls- eller opformeringsbesætning) skulle have været testet for PRRS, men hvor analysen angiveligt blev aflyst af en ledende medarbejder i Seges.

Minister vil styrke kontrol af dyrlæger

Et eksportcertifikat underskrevet af de danske myndigheder skal være uangribeligt. Derfor vil Fødevarestyrelsen nu styrke kontrollen med besætningsdyrlægerne efter et tilfælde, hvor anmeldepligten af husdyrsygdomme muligvis er blevet tilsidesat. Det konkrete forhold er anmeldt til politiet.

Femte år i træk med BNP-vækst på over 2 procent

Den danske økonomi er i topform, men corona-virusudbruddet kan give en vækstpause, vurderer Nykredit.

Dambruger sælger nu sit livsværk

Hellevad Mølles Dambrug i Sønderjylland er sat til salg. For det unge par, der vil arbejde med dyr og fødevareproduktion, er det et billigt alternativ til et landbrug. Positivt dækningsbidrag fra dag ét.

Årets Gartner 2020

Årets Gartner er kåret og det blev Lotte og Henrik Christensen, der er anden generation på Gunnar Christensens Planteskole, som blev grundlagt i 1962.

Stor forskel på tysk og dansk vedligeholdelse af vandløb

Et dronefoto af to nabomarker – en dansk og en tysk – gør det tydeligt, at der er forskel på afvandingsmulighederne i de to lande.

Vær klar, hvis eksporten lukker midlertidigt

Specielt producenterne af 30 kilos grise til udlandet bør forholde sig til risikoen for en midlertidig nedlukning af eksporten, hvis Tyskland for afrikansk svinepest. Men gå ikke i panik, lød det fra formanden for svineproducenterne i VKST på årsmøde.
Side 1 af 1782 (35623 artikler)Prev1234567178017811782Next