Nyt fund af corona i nordjysk mink

Fødevarestyrelsen har fundet Covid 19 i endnu en nordjysk minkfarm. Besætningen er underlagt skærpede restriktioner for at undgå smittespredning. Dog understreges det, at risikoen for smittespredning er minimal.

Som et led i regeringens overvågning af alle danske minkfarme for Covid 19 indsender minkfarmerne løbende mink til test. Sidste uge fandt Statens Serum Institut tegn på Covid 19 i mink, som en minkfarmer havde indsendt fra fire forskellige besætninger.

Fødevarestyrelsen har denne uge udtaget nye prøver i de fire minkfarme. Testresultaterne viser, at der var Covid 19 i én af farmene, mens der ikke kunne påvises virus i de øvrige tre minkfarme.

Alle fire minkfarme er fortsat underlagt skærpede restriktioner for at undgå smittespredning.

Beskyttelse

- Skærpede restriktioner betyder blandt andet, at alle, der kommer i minkfarmen, skal bære særligt beskyttelsesudstyr, gå i bad og vaske sit tøj efter de har været inde i farmen, siger beredskabschef Nikolas Hove Kühn fra Fødevarestyrelsen.

- For den smittede besætning kræver vi endvidere, at indhegningen bliver grundigt efterset, og at der dagligt holdes »mandtal« over minkene.

Fødevarestyrelsen har siden juni måned stået for Covid 19-overvågning af minkfarmene. I juni viste en stikprøveundersøgelse blandt 125 minkbesætninger, svarende til 10 procent af de danske minkfarme, ingen fund af Covid-19. I juli måned iværksatte regeringen en overvågning, som indebærer, at alle danske minkfarmere skal indsende døde mink til Covid 19-test. Samtidig er det nu et lovkrav, at alle, der færdes i minkbesætninger, bruger værnemidler og udarbejder en detaljeret plan for smittebeskyttelse.

Med overvågningsstrategien og de skærpede restriktioner for smittede minkfarme finder regeringen det forsvarligt at lade smittede besætninger leve, da risikoen for smittespredning er minimal.

aldo

Læs mere om Minksagen

Dyk ned i vores mere end 450 artikler om minksagen. Helt tilbage fra hvor de første besætninger blev smittet og frem til afhøringerne i Minkkommissionen.

Læs mere her

Læs også