Økologisk Landsforening roser kvælstofaftale

Økologisk Landsforening ser positivt på de nye investeringer i økologisk landbrug og markedsudvikling, der er medtaget i den kvælstofaftale, som regeringen mandag har indgået med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet.

Markedsfremme og eksport af danske, økologiske produkter bevarer 10 miollioner kroner, som ellers stod til at bortfalde i 2020. Derudover øremærker politikerne 20 millioner kroner til investeringer i økologiske kvægstalde, ligesom aftalen giver mulighed for at genåbne en bredere ordning med 40 millioner kroner til investeringer i forbedringer på økologisk landbrug.

- Der er behov for at investere i økologien, som en del af en bæredygtig løsning på klima- og naturudfordringerne. Derfor er det positivt, at regeringen sammen med de øvrige aftalepartier bevarer den samfundsvigtige investering i markedsfremme og eksport. Vi håber også på, at økologien får en fremtrædende plads på finansloven, så vi sikrer mere langsigtede løsninger, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

Læs også