Fremtidsfuldmagten er et vigtigt dokument

LandboSyd-jurist opfordrer til, at man supplerer sin vedvarende fuldmagt – eller generalfuldmagt – med en fremtidsfuldmagt. Nogle banker anerkender nemlig ikke alene den vedvarende fuldmagt.

Foto: Colourbox

Siden 1. september 2017 har det været muligt at oprette en fremtidsfuldmagt, altså en fuldmagt, hvori man giver en anden eller flere andre fuldmagt til at disponere og træffe beslutninger på éns vegne, hvis man ikke længere selv er i stand til det.

- Fremtidsfuldmagten kan angå alle økonomiske og alle personlige forhold, lyder det fra Marina de Paoli, jurist hos LandboSyd.

Fremtidsfuldmagten oprettes digitalt med NemID/MitID, hvorefter den skal bekræftes overfor en notar i Retten. Hvis man er fritaget for digital post, skal fremtidsfuldmagten oprettes ved personligt møde i Familieretshuset.

Aktiv med lægeerklæring

Når fremtidsfuldmagten er bekræftet hos notaren eller underskrevet i Familieretshuset, er den gyldig, men ikke aktiv.

- Dét bliver den først, når Familieretshuset er blevet anmodet om at sætte den i kraft. Det sker på baggrund af en lægeerklæring, der godtgør, at man ikke længere selv er i stand til at varetage sine økonomiske og personlige forhold, fastslår Marina de Paoli.

Erfaringerne med fremtidsfuldmagterne indtil nu er, at de virker efter hensigten, således at de udpegede fuldmægtige rent faktisk kan bruge dem og foretage de dispositioner, der er nødvendige.

Vedvarende fuldmagt

Før den 1. september 2017 var eneste mulighed for at sikre sig, at man selv bestemte, hvem der skulle disponere på éns vegne og tage beslutninger for én, at oprettet en vedvarende fuldmagt, også kaldet en generalfuldmagt.

En vedvarende fuldmagt er en fuldmagt, der oprettes på papir, og som underskrives personligt af fuldmagtsgiver samt af to vitterlighedsvidner.

I modsætning til fremtidsfuldmagten, der først træder i kraft, når det kan godtgøres, at man ikke længere selv er i stand til at varetage sine anliggender, træder en vedvarende fuldmagt i kraft straks, efter at den er underskrevet, uanset at fuldmagtsgiver stadig er ved sine fulde fem.

- Det skyldes, at der ikke er noget officielt system, der kan sætte den i kraft; derfor er det fuldmagtsgiver selv, der skal gøre det – og det skal nødvendigtvist være mens, man har sin fornufts fulde brug, forklarer Marina de Paoli.

Det har aldrig været tanken, at de vedvarende fuldmagter blev ugyldige i det øjeblik, fremtidsfuldmagterne blev indført, ligesom de også gyldigt kan laves efter den 1. september 2017. I forarbejderne til lov om fremtidsfuldmagter er dette specifikt nævnt, ligesom Justitsministeriet har gentaget dette efterfølgende.

- Hvis man har en vedvarende fuldmagt, burde der derfor ikke være grund til også at lave en fremtidsfuldmagt, sider Marina de Paoli.

Større tillid til fremtidsfuldmagten

Der er dog ingen tvivl om, at banker, kreditforeninger, tinglysningsretten m.fl. har større tillid til en fremtidsfuldmagt, netop fordi den sættes i kraft af Familieretshuset.

- Desværre har det også vist sig, at nogle pengeinstitutter ikke vil anerkende de vedvarende fuldmagter, uden at der er konkrete årsager til det, fortæller Marina de Paoli, der uddyber:

- Det efterlader fuldmagtshaver med netop det problem, som fuldmagtsgiver egentligt havde løst ved at lave den vedvarende fuldmagt, nemlig at det ikke er muligt at hjælpe fuldmagtsgiver, sådan som han eller hun havde ønsket.

- Jeg vil derfor opfordre til, at alle – også dem, der tidligere har lavet en vedvarende fuldmagt – supplerer den med en fremtidsfuldmagt, slutter hun.

Læs også