Træk i din hektarstøtte – eller forebyg arbejdsulykker?

Benyt tilskudsmuligheder til at finde den rette løsning for arbejdssikkerheden i din virksomhed og for dine medarbejdere, lyder opfordringen fra Karen Feddersen, KF Miljø Aps.

Karen Feddersen

- Man kan undres over hvordan arbejdssikkerhed hænger sammen med landbrugets HA-tilskud. Men det gør det – siger Karen Feddersen, KF Miljø Aps.

KF Miljø Aps har rådgivning omkring tilskudsmuligheder til landbruget som et af sine specialer.

Den 1. januar 2025 implementeres »sociale konditioner« via den nye landbrugsreform. Heri ligger truslen om træk i hektarstøtten ved manglende overholdelse af arbejdsmiljøloven.

Endnu kender man ikke de nærmere detaljer, men kravet er opstået i landbrugets CAP-reform og skal udmøntes i Danmark fra 2025 – endnu et incitament til at forebygge evt. arbejdsulykker, EGA (Ensidig Gentagne Arbejdsulykker), tunge løft, skæve vrid, støj, støv og meget mere i landbruget.

- Du bør som landmand især være opmærksom på dette og allerede nu begynde at overveje og planlægge dine muligheder og herved sætte fokus på arbejdsmiljøet i din virksomhed. Det er dyrt at lade være, siger Karen Feddersen.

Arbejdsmiljøet er del af ESG

Den attraktive arbejdsplads, hvor arbejdsulykker, nedslidning og fastholdelse af medarbejdere er i fokus, bliver et vigtigt element i den fremadrettede ESG-afrapportering.

ESG-afrapporteringen skal udarbejdes til dine finansielle samarbejdspartnere, i ledelsesafrapporteringer og efterspørges i det hele taget i forhold til at opretholde og fortsat at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere.

Sæt arbejdsmiljø ind i budgettet

Som virksomhedsejer både indenfor landbruget, men så sandelig inden for alle erhverv, skal du have fokus på at fremme den attraktive arbejdsplads i forhold til sikkerhed, sundhed og ikke mindst for løbende at have det på din dagsorden

Tilskud kan være med til at vælge den rigtige løsning for dig og dine medarbejdere

Har du mindst en medarbejder? Så har du gennem Arbejdstilsynet muligheden for at søge tilskud til at afprøve en teknisk løsning med henblik på bl.a.at undgå eller reducere nedslidning, eliminere arbejdsulykker, reducere støv eller støjgener.

Igen i 2023 åbner Arbejdstilsynet for ansøgninger om tilskud til afprøvning af tekniske hjælpemidler der kan hjælpe dine medarbejdere i deres hverdag med bl.a. at undgå tunge løft, minimere nedslidning og risikoen for arbejdsulykker, støj, støv m.m.

- Du kan ikke søge til køb men alene til afprøvning i en periode på tre måneder. Tilskudsandelen er 80 procent ud fra en lejepris. Projektet kan igangsættes efter at du har modtaget et tilsagn fra Arbejdstilsynet. Efter at du har afprøvet kan der udarbejdes en anmodning om udbetaling. Efter endt afprøvningsperiode, står det dig frit for om du vil aflevere det afprøvede eller om du vil beholde emnet. Dit tilsagn er typisk gældende i ét år, oplyser Karen Feddersen.

Puljen indeholder 101 millioner kroner. Som virksomhedsejer har du med puljen fra Arbejdstilsynet mulighed for at sætte fokus og handling bag ved arbejdssikkerheden for dine medarbejdere, slutter Karen Feddersen, KF Miljø ApS.

Læs også