Nyt samarbejde sikrer optimering af foderdata

LandboSyd og CowConnect er gået sammen om at træne CowConnects brugere i at optimere opsamling og udnyttelse af fodringsdata i kvægbruget

Den nyeste teknologi vinder også frem i kvægstaldene, og syddanske brugere af CowConnect får i starten af juli mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med mulighederne for automatisk opsamling af data om de fodermidler, der bruges i stalden.
Via CowConnect hard- og softwaren kan der nemt og hurtigt laves en foder-registrering, som bygger på de fodermidler, som helt konkret læsses i fodervognen. Det betyder, at der laves nøjagtig registrering af, hvad der sker fodringsmæssigt i stalden, og på den baggrund er det muligt hurtigt og nemt at lave foderkontroller, oplyser kvægrådgiver Lene Frimer Jørgensen, LandboSyd.
 

Foderplan på mobiltelefonen

Firmaet CowConnect har lavet et vejesystem, som kan sættes på kvægbrugernes fuldfodervogne, og alle data sendes til DMS og bliver her automatisk brugt som foderregistreringer og derefter til beregning af en foderkontrol.
Bjarke Sørensen, CowConnect, oplyser, at kvægbrugeren kan sidde hjemme i køkkenet eller på traktoren med mobiltelefonen og få alle oplysninger om den helt aktuelle fodrings-situation i stalden. Kvægbrugeren kan også med mobiltelefonen i hånden ændre på foderplanen.
 

Data skal være korrekte

-  Der kan være en del udfordringer med at få gode registreringer og foderkontroller, der passer med virkeligheden. Eksempelvis hvis der blandes soda-korn på ejendommen eller hvis goldkøer eller kvier kun fodres hver anden dag. Der kan også være tilfælde, hvor fodermidler ikke blandes i fuldfoderet, siger Bjarke Sørensen.
- Disse foderkontroller og foderregistreringer er meget vigtige i forhold til foderforbrug og lagerstyring på bedriften. Det er afgørende, at data er korrekte, og det sikrer Cow-Connect, siger Bjarke Sørensen.
 

Tag PC med

Temadagen om den nye teknologi i kvægstalden finder sted tirsdag 3. juli kl. 10.00 -12.30 på LandboSyd i Aabenraa. Her giver Jesper Mortensen, CowConnect, en grundig beskrivelse af systemet, og der bliver mulighed for at høre, hvilke erfaringer kvægbrugere har med systemet.
På temadagen sørger LandboSyds rådgivere for, at hver enkelt deltagers DMS er velfungerende, inden turen går hjemad. Så tag en PC med.
- Vi sikrer, at DMS kan modtage data fra CowConnect, så alle besætningsgruppers foder kommer med. Det gælder malkende køer, goldkøer, kælvekvier, kvier, kalve. Desuden vil vi gerne medvirke til gode rutiner omkring lagerstyring - herunder systematik omkring brug og navngivning af fodermidler. Vi vil også gerne medvirke til at få rettet foderregistreringer til, hvis de ikke passer, oplyser Lene Frimer Jørgensen.
 

Læs også