bannerPos

Danske jordbrugeres konkurrenceevne forbedret i 2019

En stigning på 28 procent i salgspriserne på svin sendte dansk jordbrugs samlede salgspriser kraftigt i vejret i 2019. Også selvom mælkeprisen faldt mest i Danmark sammenlignet med Tyskland, Storbritannien, Holland og Polen. Arkivfoto
31-03-2020 10:58

Sammenlignet med Tyskland, Holland, Storbritannien og Polen havde Danmark den største stigning i bytteforholdet i 2019, viser tal fra Danmarks Statistik.

De danske jordbrugs konkurrenceevne blev forbedret i 2019 sammenlignet med Tyskland, Storbritannien, Polen og Holland. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Ifølge statistikken havde Danmark den største stigning i bytteforholdet blandt landene, nemlig seks procentpoint. Det skyldes især, at Danmarks store produktion af svin vægter med hele 45 procent blandt de animalske produkter. Så når svinepriserne stiger – og det gjorde de i 2019 med 28 procent – så rykkede det det samlede prisindeks for animalske produkter op med 10 procent, selvom alle de andre animalske produkter faldt i pris.

 - Danmark var det land blandt de fem, hvor svinekød udgjorde den største del af den samlede produktionsværdi. Det har nok været medvirkende til, at det er her, de gennemsnitlige prisstigninger har været størst, skriver Danmarks Statistik i en ny rapport, Jordbrugets prisforhold 2019.

Mens Danmark sammen med Polen lå i front med stigninger i salgspriserne på syv procent, havde Storbritannien generelt ingen prisstigninger på jordbrugsprodukterne fra 2018 til 2019.

Inputpriser

Samtidig øgede Danmark ikke sine inputpriser (for eksempel på energi, maskiner og bygninger) – samlet set. De andre landes inputpriser steg derimod med 1 til 3 procent.

Den danske forbedring af konkurrenceevnen gælder dog kun fra 2018 til 2019.

- Ser man på hele perioden siden 2015, har Danmark haft to procent større stigning i produktpriserne end i inputpriserne. Her har både Polen, Tyskland og Holland haft en bedre udvikling, konstaterer Danmarks Statistik i rapporten.

Mælkeprisfald

I rapporten kan man i øvrigt også læse, at mælkeprisen faldt mest i Danmark (med 4 procent) sammenlignet med de fire andre lande. Tysklands prisfald er med 1,7 procent næststørst. Det hollandske mælkeprisindeks faldt ikke.

Danmarks Statistik har valgt at sammenligne Danmark med Storbritannien, Holland, Tyskland og Polen, fordi fordi de har et tæt handelsmæssigt forhold til Danmark.

Landenes priser for 2019 er baseret på deres prognoser leveret til Eurostat.

Fælles for de fem lande er i øvrigt, at de har oplevet stigninger for foderstoffer, vedligehold af inventar samt investeringsgoder.

mip

 

Flere smågrise sendes ud af landet

Ifølge Danmarks Statistik blev der eksporteret 15,2 millioner levende svin i 2019, hvilket er 0,5 millioner flere end i 2018.

Det er overvejende smågrise (32 kg), som eksporteres til opfedning primært i Tyskland og Polen.

Samtidig blev der slagtet 16,8 millioner svin i Danmark – et fald på 1,2 millioner i forhold til 2018.

Tilsammen udgør slagtninger og eksporten en produktion på 32 milloner svin. Det er et fald på 0,8 millioner svin i forhold til 2018.

Danmark er den største eksportør af levende svin i EU efterfulgt af Holland og Tyskland.

mip


 

Visionært anlæg vil reducere landbrugets klimabelastning

Organic Fuel Technology arbejder på at have første produktionsanlæg, der kan omdanne blandt andet halm til gas, olie og biokul, hvor gødningsværdien er bevaret, klar i januar 2021.

Usikkerhed om 20 procent-regel ved generationsskifter

Hovedreglen om, at en ejendom kan handles i familien til den offentlige ejendomsværdi plus/minus 15 procent bliver den 1. juli til en 20 procent-regel. Men det er usikkert, om reglen overhovedet kan bruges ved generationsskifter, påpeger rådgivningsselskab.

Lantmännen præsenterer guldrandet kvartalsregnskab

Den svenske landbrugskoncern Lantmännen har sendt regnskabet for første kvartal af 2020 ud, og det har vist et overskud på 447 millioner svenske kroner.

NIR i bagagerummet giver skarpere beslutninger

Et transportabelt NIR-apparat giver kvægrådgiver Jesper Rask Pedersen svar på tørstof, protein og meget mere i græs, majs og foderblandinger nu og her.

Spædgrisediarré kan være en hård nød at knække

Der er ikke tale om en enkeltstående løsning til de besætninger, der oplever udfordringer med tidlig spædgrisediarré. Men svinedyrlæge Kjetil Johansen har positive erfaringer med at se nærmere på de vacciner, der anvendes i forebyggelsen.

- Regeringen er med det her i gang med at nedlægge dansk landbrug

Venstres Erling Bonnesen (V) fortæller, at det virker helt surrealistisk, at regeringen ser ud til at beslutte, at der med de næste vandområdeplaner skal køres med to forskellige målstreger. År 1900 står således til at blive droppet som referenceår for klorofyl, mens man holder fast i år 1900 som referenceår for ålegræs.

Mindre septoria og mere gulrust i vinterhveden

Når den sidste sprøjtning i vinterhvede skal køres, er det vigtigt at være opmærksom på, at der i år er et højt smittetryk fra gulrust, påpeger rådgiver fra Velas.

Sammenligning af økologi og konventionel dyrkning

Effektivt Landbrug bragte tirsdag 19. maj en artikel, hvis overskrift konkluderede: Nærmest ingen forskel mellem økologisk og konventionel planteavl i miljø- og klimapåvirkning. Men passer det virkelig - eller er det en tilsnigelse?
Side 1 af 1851 (37011 artikler)Prev1234567184918501851Next