Danske jordbrugeres konkurrenceevne forbedret i 2019

Sammenlignet med Tyskland, Holland, Storbritannien og Polen havde Danmark den største stigning i bytteforholdet i 2019, viser tal fra Danmarks Statistik.

De danske jordbrugs konkurrenceevne blev forbedret i 2019 sammenlignet med Tyskland, Storbritannien, Polen og Holland. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Ifølge statistikken havde Danmark den største stigning i bytteforholdet blandt landene, nemlig seks procentpoint. Det skyldes især, at Danmarks store produktion af svin vægter med hele 45 procent blandt de animalske produkter. Så når svinepriserne stiger – og det gjorde de i 2019 med 28 procent – så rykkede det det samlede prisindeks for animalske produkter op med 10 procent, selvom alle de andre animalske produkter faldt i pris.

 - Danmark var det land blandt de fem, hvor svinekød udgjorde den største del af den samlede produktionsværdi. Det har nok været medvirkende til, at det er her, de gennemsnitlige prisstigninger har været størst, skriver Danmarks Statistik i en ny rapport, Jordbrugets prisforhold 2019.

Mens Danmark sammen med Polen lå i front med stigninger i salgspriserne på syv procent, havde Storbritannien generelt ingen prisstigninger på jordbrugsprodukterne fra 2018 til 2019.

Inputpriser

Samtidig øgede Danmark ikke sine inputpriser (for eksempel på energi, maskiner og bygninger) – samlet set. De andre landes inputpriser steg derimod med 1 til 3 procent.

Den danske forbedring af konkurrenceevnen gælder dog kun fra 2018 til 2019.

- Ser man på hele perioden siden 2015, har Danmark haft to procent større stigning i produktpriserne end i inputpriserne. Her har både Polen, Tyskland og Holland haft en bedre udvikling, konstaterer Danmarks Statistik i rapporten.

Mælkeprisfald

I rapporten kan man i øvrigt også læse, at mælkeprisen faldt mest i Danmark (med 4 procent) sammenlignet med de fire andre lande. Tysklands prisfald er med 1,7 procent næststørst. Det hollandske mælkeprisindeks faldt ikke.

Danmarks Statistik har valgt at sammenligne Danmark med Storbritannien, Holland, Tyskland og Polen, fordi fordi de har et tæt handelsmæssigt forhold til Danmark.

Landenes priser for 2019 er baseret på deres prognoser leveret til Eurostat.

Fælles for de fem lande er i øvrigt, at de har oplevet stigninger for foderstoffer, vedligehold af inventar samt investeringsgoder.

mip

 

Flere smågrise sendes ud af landet

Ifølge Danmarks Statistik blev der eksporteret 15,2 millioner levende svin i 2019, hvilket er 0,5 millioner flere end i 2018.

Det er overvejende smågrise (32 kg), som eksporteres til opfedning primært i Tyskland og Polen.

Samtidig blev der slagtet 16,8 millioner svin i Danmark – et fald på 1,2 millioner i forhold til 2018.

Tilsammen udgør slagtninger og eksporten en produktion på 32 milloner svin. Det er et fald på 0,8 millioner svin i forhold til 2018.

Danmark er den største eksportør af levende svin i EU efterfulgt af Holland og Tyskland.

mip


 

Læs også