L&F taber millioner på bundlinjen – og forventningerne til 2022 er endnu værre

Landbrug & Fødevarer-koncernen havde i regnskabsåret 2021 et resultat efter skat på 30 millioner kroner, hvilket er mindre end forventet.

Nedgangen i resultatet fra 38 millioner kroner i 2020 til 30 millioner kroner i 2021 hos Landbrug & Fødevarer skyldes ifølge koncernens årsrapport og ledelsesberetning et dårligere resultat i Danbred samt de forskellige nedlukninger af konferencecentrene i forbindelse med Covid-19.

En række afgjorte tvister anlagt tidligere år har til gengæld medført en positiv udvikling.

Omsætningen er faldet markant fra 2,327 milliarder kroner til 1,686 milliarder. Dog skyldes den markante nedgang, at der i løbet af 2021 er foregået en udskillelse af dele af Seges’ aktiviteter i den ny forsknings- og udviklingsenhed Seges Innovation. Det forklarer de 556 millioner kroner, skriver ledelsen.

Det er især Danbreds omsætning der er faldet væsentligt med 85 millioner kroner, så den ligger på 1,039 milliarder kroner i 2021.

Koncernens driftsresultat viser et fald i forhold til 2020 på 17 millioner kroner, så det ligger på 51 millioner kroner i 2021.

Forventer lavere omsætning næste år

Aktivitetsniveauet og omsætningen og dermed indtjeningen i koncernen er i første halvdel af 2022 negativt påvirket af krigen i Ukraine, da DanBred er afskåret fra at drive forretning i Rusland, og de høje fragtrater, hvor leverancer til fjernøsten og andre fjerne markeder er kraftigt fordyret, lyder det i ledelsesberetningen.

Året 2022 vil også blive påvirket af omkostninger til omstruktureringer og nye tiltag, herunder effekten af udskillelsen af dele af Seges til Seges Innovation.

Derfor forventes det, at koncernen lander et negativt nettoresuItat i 2022 på mellem 15 og 25 millioner kroner, vurderes det, selvom det samlet set forventes, at omsætningen for hotel- og konferencevirksomhed vil stige, da der ikke regnes med flere Covid-19-nedlukninger.

Læs også