Runder 1 milliard i omsætning: Samson leverer rekordregnskab

Samson Group A/S har øget både top- og bundlinje i en svær tid med udfordrende betingelser og styret koncernens virksomheder, som producerer og forhandler maskinmærkerne Samson og Pichon, sikkert igennem endnu et forretningsår. Fremgang på vigtige eksportmarkeder og overtagelsen af Gøma A/S har styrket koncernens markedspositioner betragteligt.

Samson Group A/S kunne levere en nettoomsætning på 1,1 milliarder kroner i 2021 – en stigning på 46 procent fra 745 millioner kroner året før.

Resultatet før skat lander på 75 millioner kroner, hvilket er en stigning på 30 millioner kroner sammenlignet med sidste år. Resultatet forrenter egenkapitalen før skat med 30,7 procent. Koncernens egenkapital er øget fra 206,1 millioner kroner til 282,4 millioner kroner.

Og spørger man den administrerende direktør for Samson Group A/S, Lars Henriksen, er han godt tilfreds med resultatet:

- Kunderne viser os fortsat stor tillid, og det er vi utroligt taknemmelige over og stolte af. Den positive udvikling vi ser er til gavn både for slutkunder på hjemmemarkedet og vores konkurrencekraft overfor nye kunder på de europæiske markeder, hvor vi står stærkt med Samson og Pichon-varemærkerne. Synergierne, som vi på koncernniveau har formået at realisere i forbindelse med opkøbene af Pichon og Gøma, har indfriet vores forventninger.

Med det seneste opkøb af Gøma A/S i september 2021 konsoliderede Samson sit eget handelsselskab, Samson Agrolize A/S, som nu sammen med Samson Agrolize AB står for forhandling og service af Samson og Pichon i Danmark og Sverige. Forhandling og service af koncernens produkter sker på øvrige eksportmarkeder gennem et stort og specialiseret forhandlernetværk.

Ser optimistisk på fremtiden

Også bestyrelsesformand Christian Junker er positiv over, hvordan virksomheden har formået at tackle de hårde markedsvilkår i regnskabsåret:

- Forretningsåret 2021-22 har været præget af udfordrende markedsbetingelser i Europa for Samson. Forsyningskæderne fra underleverandører har været under massivt pres både pris- og leverancemæssigt, og derfor besluttede vi på et tidligt tidspunkt at øge vores varelagre betragteligt. Udover en stærk gennemsigtighed i materialeomkostningerne, så har det medført, at vi har kunnet fastholde meget attraktive leveringstider på stort set hele vores produktportefølje. Det har givet os en konkurrencemæssig fordel på vores hovedmarkeder, og det forventer vi fortsætter i den kommende tid, udtaler han.

- Derudover glæder det mig meget, at vi igen i år ser effekten af de langsigtede investeringer, der er foretaget delvist via opkøb og delvist via store udviklingsmæssige investeringer i produktprogram og produktionsplatform. Samlet set har det løftet Samson op i den absolutte superliga for udbringningsudstyr af naturgødning, tilføjer Christian Junker.

Kan vinde på klimadagsordenen

Når han kaster blikket mod fremtiden, ser Lars Henriksen den grønne omstilling af landbruget som en stor potentiel vækstmotor for virksomheden:

- I alle EU-lande er klimadagsordenen af meget central betydning. Der er i EU et øget fokus på udnyttelse af næringsstofferne i naturgødning og fra politisk hold er der stor velvilje til at yde støtte til omlægning af udbringningsmetoder af naturgødning, der sikrer landmændene de bedste tekniske løsninger. I den sammenhæng er Samsons omfattende redskabsprogram til gyllevogne en meget interessant løsning for specielt de større animalske landbrugsbedrifter, fortæller han.

- Der er derfor grund til fortsat optimisme i Samson. I forlængelse af de økonomiske tilskudsordninger bliver der indenfor en kortere årrække fulgt op med stramninger og deciderede klimamål til landbruget i de fleste EU-lande – ordninger der er velkendte og implementeret i Danmark igennem en længere årrække, og hvor Samson kan tilbyde de produkter, der kan bidrage til at løse udfordringerne, tilføjer direktøren.

Læs også