Skovdyrkerne fik største omsætning nogensinde i 2022

De fem skovdyrkerforeninger i Skovdyrkerne har i 2021/22 omsat for i alt 649 millioner kroner. Det er den største omsætning i organisationens historie.

Det er gået stærkt i Skovdyrkerne i den seneste regnskabsperiode.

De fem skovdyrkerforeninger leverer tilsammen den største omsætning i Skovdyrkernes historie.

Omsætningen landede på i alt 649 millioner kroner. Det er en fremgang på 12 procent fra året før.

Det fremgår af Skovdyrkernes årsberetning 2021/2022.

I fire af de fem foreninger har top- og bundlinje samme positive fortegn, mens en af foreningerne ramte skævt. Skæverten skyldes primært store udsving i flispriserne og en problematisk risikostyring, oplyser Skovdyrkerne i en pressemeddelelse.

Kigger man kun på de fire skovdyrkerforeninger, realiserer de tilsammen en omsætning på 451 millioner kroner. Heraf et samlet resultat på 5,3 millioner kroner. Overskuddet i de fire foreninger udgør således 1,2 procent af omsætningen, hvilket er på niveau med sidste års tal.

Udvikling lokalt

For andet år i træk kommer Skovdyrkerne Nord-Østjylland ud med et resultat på over en million kroner.

Den turn-around, foreningen tog fat på i 2019/2020, virker. Foreningen har nu også et stabilt medlemsantal.

Skovdyrkerne Vestjylland har hele året ligget i overhalingsbanen. Her lander omsætningen på 153 millioner kroner.

Både omsætning og resultat ender rekordhøjt. Skovarealet under forvaltning er fortsat i stigning og nærmer sig 24.000 hektar.

I Skovdyrkerne Midt lander man samlet set et tilfredsstillende positivt resultat. Råtræ og flis har overgået forventningerne, imens juletræs- og klippegrøntforretningerne landede under budget.

For Skovdyrkerne Syd er året også gået godt. På alle økonomiske målepunkter ligger man over det forventede. Særligt afsætningen af nåletræ har bidraget positivt til årets resultat.

Ramte skævt

Skovdyrkerne Øerne har desværre ramt skævt. Foreningen har været udfordret af, at man havde aftalt en række projekter som netto-på-rod. Det vil sige med en på forhånd aftalt afregningspris. I årets løb blev man hårdt ramt af stigende efterspørgsel og stigende priser på flis.

Årets resultat lander på -3,2 millioner kroner, hvilket ledelsen betegner som særdeles utilfredsstillende. Til trods for udfordringerne er planerne på plads for at skabe en lønsom drift i det kommende regnskabsår.

Der budgetteres med et resultat på 1,8 millioner kroner før skat i Skovdyrkerne Øerne.

Flere medlemmer

Samlet set går det den rigtige vej i Skovdyrkerne. Det gælder både medlemstal og omsætning.

- Det er glædeligt, at der er en lille fremgang i Skovdyrkerens samlede medlemsareal. Det er ikke en eksplosiv udvikling, men efter flere år med stagnation er det dejligt, at kurven går op, fremhæver ledelsen i beretningen.

Samtidig er der også stabil vækst i Skovdyrkernes omsætning.

- Over de sidste tre år er vi vækstet med knap 22 procent målt på omsætning. Vi er også bevidste om, at væksten i overvejende grad skyldes de positive konjunkturer, som vi har oplevet i de sidste år – og at vi lige om lidt vil opleve fald i efterspørgsel og salgspriser og dermed en lavere aktivitet. Det har vi prøvet før, og det indretter vi os efter, lyder det fra ledelsen.

Skovdyrkerne er Danmarks største medlemsejede virksomhed indenfor skov, natur og landskab. Der er godt 90 ansatte i organisationen, der bistår over 4.000 medlemmer i Danmark.

Skovdyrkernes nøgletal

Regnskabsår 2021/2022:

Medlemmer: 4.063

Tilknyttet areal (ha): 83.260

Ansatte: 90

Omsætning (mio. kr.): 649

Resultat (mio. kr.): 2,1

De enkelte foreningers resultater (efter skat, 1.000 kr.)

Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland: 1.364

Skovdyrkerforeningen Vestjylland: 2.262

Skovdyrkerforeningen Midt: 557

Skovdyrkerforeningen Syd: 1.093

Skovdyrkerforeningen Øerne: -3.219

Samlet: 2.058

Læs også