Arla runder 100 milliarder i omsætning

Arla har sendt sit koncernresultat for 2022 på gaden. Det viser en stigning i omsætningen på 23,2 procent til 13,8 milliarder euro, hvilket svarer til 102,7 milliarder kroner.

Arla Foods har leveret et stærkt 2022-resultat i et år præget af inflation. Det har derfor været muligt for andelsselskabet at hæve acontomælkeprisen betydeligt og opnå en efterbetaling til andelshaverne, som med 2,2 eurocent (1,6 kroner) pr. kg mælk lå over målet, skriver mejerigiganten i en pressemeddelelse.

Arla har også taget betydelige skridt på sin bæredygtighedsrejse ved at sænke emissionerne fra »scope 1, 2 og 3« og nå i mål med udviklingen af en tillægsmodel for bæredygtighed, der vil blive indført i 2023. Den vil omfatte en bæredygtighedsbetaling som en del af mælkeprisen for yderligere at accelerere investeringer på gårdene.

Stigning på 23,2 procent

Arla-koncernens samlede omsætning steg med 23,2 procent til 13,8 milliarder euro (102,7 milliarder kroner) sammenlignet med 11,2 milliarder euro (83,3 milliarder kroner) i 2021. Omsætningsvæksten var stort set udelukkende drevet af prisstigninger. Et stagnerende udbud og en stabil efterspørgsel medførte stigende markeds- og detailpriser, hvilket bidrog positivt til stigningen.

Med en omsætningsfremgang på mere end 30 procent og en indtjeningsvækst på 47 procent kom DLG-koncernen særdeles godt ud af 2022. Alle tre forretningsområder – Food, Energy og Housing – bidrager, trods udfordrende markedsvilkår, til fremgangen.

Arlas gennemsnitlige acontomælkepris steg med 40,5 procent fra 37,0 eurocent/kg (2,8 kroner) i 2021 til 52,0 eurocent/kg (3,9 kroner) i 2022. Arlaindtjeningen, som er udtryk for den værdi, Arla tilfører hvert kg ejermælk, var 55,1 eurocent/kg (4,1 kroner) , hvilket er en stigning på 38,8 procent i forhold til 2021.

2,8 milliarder til ejerne

Arla nåede i 2022 et nettoresultat allokeret til ejerne på 382 millioner euro (2,8 milliarder kroner) eller 2,8 procent af omsætningen, hvilket er i den lave ende af målintervallet på 2,8-3,2 procent. Indtjeningen var drevet af hidtil usete høje marginer på industriprodukter, som sammen med høje produktionsomkostninger satte marginerne i detail- og foodservice-segmenterne under pres.

De økonomiske resultater gjorde det muligt for Arlas bestyrelse at foreslå en efterbetaling, inklusiv rente på individuel kapital, til landmændene på 2,2 eurocent (1,6 kroner) pr. kg leveret mælk, hvilket er i tråd med Arlas nye konsolideringspolitik, og som for første gang udbetales i to rater i september 2022 og marts 2023.

Det højere afkast var med til at lette presset på landmændene, som måtte kæmpe med skyhøje produktionsomkostninger som følge af rekordstore prisstigninger på foder, gødning og energi. Det muliggjorde også de investeringer, der var nødvendige for deres fortsatte omstilling til mere bæredygtig mælkeproduktion, så de kan nå Arlas mål om at reducere gårdenes CO2e-emissioner med 30 procent pr. kilo mælk senest i 2030.

Læs også