Fald i årets optag på jordbrugs- og fødevareuddannelserne

Færre unge søger ind på videregående uddannelser i år. Det rammer også jordbrugs- og fødevareuddannelserne, der må konstatere et fald på omkring 10 procent i gennemsnit.

Forleden fik 60.034 ansøgere fået besked om, at de kan starte på en videregående uddannelse.

1557 af dem starter på en uddannelse, som er særlig relevant for jordbrugs- og fødevaresektoren. Det er et fald på 10 procent fra 2021 og også 6 procent under sidste »normale« optagelsesår inden Corona (2019). Det generelle fald 2019-2022 for de videregående uddannelser er 9 procent.

Selv om jordbrugs- og fødevareuddannelserne klarer sig en smule bedre end det samlede gennemsnit, giver tallene anledning til bekymring i L&F.

- Det er afgørende for en bæredygtig og innovativ udvikling af fødevareerhvervet, at vi forstår at tiltrække de bedste hjerner og engagerede unge til de uddannelser, som retter sig imod erhvervet. Hvad enten kandidaterne direkte kommer til at arbejde i vores landbrugsrådgivning, i vores fødevarevirksomheder, som planteforædlere eller i grovvaresektoren. Eller de finder ansættelse hos myndigheder eller uddannelses- og forskningssektoren. Der bliver brug for endnu flere talenter de kommende år til at indfri de store potentialer og udfordringer, som ligger i den danske fødevareklynge, lyder det i en pressemeddelelse fra L&F.

L&F finder det særligt bekymrende, at søgningen til de landbrugsrelaterede uddannelser og fødevareuddannelserne på flere uddannelsesniveauer viser store fald. Bacheloruddannelsen i Husdyrvidenskab (KU) fastholder dog et nogenlunde optag og Veterinærmedicin er igen topscorer.

- Vi håber nu, at nogle af de mange unge, som ikke har fået plads på deres ønskeuddannelse, kigger på nogle af de uddannelser, der endnu har ledige pladser. Vi ser ofte et stort efteroptag frem til studiestart i september.

L&F vil fremadrettet arbejde på mere og bedre information om de muligheder der er i at uddanne sig indenfor jordbrug og fødevarer.

Blandt andet derfor har man etableret kampagnen ”Future food”. Future Food er fødevarebranchens fælles kampagneindsats målrettet rekruttering til uddannelser.

Læs også