Danmarks gladeste landmænd på Danmarks smukkeste landbrugsskole

Nordjyllands Landbrugsskole gennemgår lige nu en stor udbygning og renovering. Det blev forleden markeret med rejsegilde.

Spisesalen er udvidet, så den nu er dobbelt så stor. Samtidig er der blevet direkte adgang til den kommende atriumgård. Den gamle hovedindgang står også for en renovering. Nu mangler blandt andet facaden af elevfløjen. Byggeprojektet startede 1. maj og nærmer sig nu sin afslutning.

Ser man bort fra jorddynger, larmende gravemaskiner, mudder og høje afspærringer kan man godt se, at Nordjyllands Landbrugsskole er på vej til at blive endnu smukkere.

Det blev markeret med et rejsegilde forleden, hvor der blev takket for det gode samarbejde og drømt om det færdige resultat.

Rejsegildet foregik på betongulv under rå lofter i den nye del af spisesalen, hvor man i den ene ende var i fuld gang med at lægge klinker. Den nye tilbygning til spisesalen gør sammen med den gamle spisesal rummet omkring dobbelt så stort og giver plads til cirka 300 spisende elever.

I dag er der plads til godt 200 spisende elever skulder mod skulder, ryg mod ryg, så skolen glæder sig i den grad til mere plads, rum, lys og luft i spisesalen.

Første spadestik

Første spadestik blev taget 1. maj, da daværende formand for skolens bestyrelse, Bøje Pedersen, sammen med to elever, satte skovlen i jorden.

- Det var nok nogenlunde der, hvor vi står i dag. Og siden er det gået stærkt med nedbrydning, renovering og genopbygning samtidig med, at op mod 300 elever, personaler og håndværkere har haft deres gang på skolen, lød det fra forstander Jakob Autzen.

- Imponerende at vi er lykkedes med at lave denne omfattende operation samtidig med, at skolen er i fuld drift lød det efterfuldt af en stor tak til alle de involverede.

Tålmodige elever

For skolen har været og er stadig imponeret over især elevernes måde at takle den uro, byggeprojektet har medført.

- Der var en del støj inden sommerferien med nedbrydning med gravemaskiner, men det tog eleverne rigtig pænt. De syntes bare, det var spændende med de store maskiner, smiler Jakob Autzen og sender et blik mod den gamle spisesal, hvor der nu er åbent fra den nye, så man fornemmer fordoblingen af arealet og de store panoramavinduer, som både giver udsigt mod den kommende atriumgård på den ene side og Limfjorden på den anden.

Det er nok alligevel de færreste, som har udsigt over fjorden fra kælderen.

Danmarks smukkeste landbrugsskole

Store forventninger er blevet indfriet.

- De tegninger og billeder vi så af byggeriet, inden vi gik i gang, det er også det indtryk, man begynder at få af byggeriet, selvom vi ikke er færdige endnu, sagde forstanderen.

Han og resten af skolen glæder sig til, at byggeprojektet står færdigt.

- Jeg håber, at dette byggeri bliver til gavn og glæde for alle de unge mennesker, der fremover vil uddanne sig inden for landbrug på Lundbæk. Jeg håber også, at personalet bliver endnu mere stolte af Lundbæk som arbejdsplads, så vi i fællesskab kan uddanne Danmarks gladeste landmænd på Danmarks smukkeste Landbrugsskole.

Plads og rum til udeliv

Renoveringen og fordoblingen af pladsen i spisesalen ventes at være færdig inden længe, mens renoveringen af kældergangen, som tidligere rummede depoter og svømmebad, først bliver færdig senere. Her bliver der undervisningslokaler og grupperum med direkte adgang til den kommende niveauopbyggede atriumgård med multibane og plads til udeliv.

Allerede nu kan man se resultatet af renoveringen af hele facaden på skolens undervisningsfløj, hvor man på nuværende tidspunkt har færdiggjort den ene side. Her er facaden blevet beklædt med cedertræ og har fået et brush up, blandt andet med nye vinduer.

Det er entreprenørfirmaet Myhlenberg Byg A/S, som står bag byggeprojektet.

- Vi kan i fællesskab uddanne Danmarks gladeste landmænd på Danmarks smukkeste Landbrugsskole.

Jakob Autzen, forstander på Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk

Læs også