Daka: Rundvisninger er et hit hos landbrugseleverne

Dakas arbejde med sikker genanvendelse af råvarer fra både plante- og husdyrproduktionen betyder, at de er et eftertragtet besøgssted for landbrugselever, hvor man nu nemt kan bestille en rundvisning på nettet.

En gruppe elever fra Nordjyllands Landbrugsskole var i det tidlige forår på besøg ved Daka i Randers. Et populært udflugtsmål for skolen, fordi virksomheden har kontakt til alle produktionsgrene.

- Vi arbejder med bæredygtighed med eleverne og skulle finde en virksomhed, som både plante-, kvæg- og grise-elever ville finde interessant. Daka arbejder med bæredygtighed på mange fronter, som vedrører alle typer elever, og der er mange fokuspunkter hos Daka, så eleverne kan få en bred viden om bæredygtighed, siger Maren Kirstine Steensen Jensen, som er underviser på Nordjyllands Landbrugsskole.

Stor indsigt og læring

Elever på landets landbrugsskoler får en rundvisning og lærer om, hvad de i grunden laver ved Daka.

Spild- og restprodukter har ind til for nyligt ikke fået særlig opmærksomhed hos eleverne på Nordjyllands Landbrugsskole, men efter et besøg hos Daka har dette ændret sig.

- Indtil nu har jeg ikke tænkt på, at nogen skal arbejde med dyret, efter det er dødt, fortæller Lotte Heerschop, som går på kvæglinjen.

- Jeg havde ikke gjort mig nogle forestillinger om, hvad der sker med dyrene, hvis vi ikke kan bruge dem i produktionen. For eksempel fik vi fortalt, at én gris kan bruges til biodiesel nok til, at en bil kan køre 400 kilometer, siger Pernille Andersen, som også går på kvæglinjen. Hun var så begejstret for besøget ved Daka, at hun straks fortalte om det til sin familie, da hun kom hjem.

Landbrugseleverne får på en rundvisning blandt andet indsigt i, hvor meget der stadig kan produceres ud fra et dyr, som ikke kan benyttes til fødevarer.

Rundvisninger sættes i system

Daka har alene i år vist mere end 250 gæster rundt på sine fabrikker, og flere skoler er tilmeldt i løbet af foråret og sommeren. Den store efterspørgsel har gjort, at Daka har valgt at gøre rundvisninger til en fast arbejdsgang og gøre det nemmere for interesserede at booke tid.

- Vi er overvældet og stolte over den store interesse, der er kommet for at besøge Daka de senere år. For at imødekomme de mange forespørgsler har vi i år indført, at man kan booke rundvisning direkte via daka.dk, hvortil vi har lavet en rundvisningskalender, vi løbende vil fylde op, fortæller Søren Mohr Jensen, kommunikations- og marketingchef, Daka, som er overvældet over de positive tilbagemeldinger, han får fra de mange elever efter en rundvisning.

Arbejder med bæredygtighed

Daka arbejder meget med forholdet til deres omverden og nærmiljø. Både i forhold til påvirkningen af støj og lugt fra fabrikken, men også i forhold til de produkter, de producerer – som bidrager til større genanvendelse af spildprodukter til gavn for klima og miljø.

Den holdning går igen hos Nordjyllands Landbrugsskoles tilgang til undervisningen. At kære sig om nærmiljøet er en del af uddannelsen, og det resonerer godt med de værdier, som Daka er med til at fremme, forklarer Maren Kirstine Steensen Jensen.

- Vores elever bliver uddannet landmænd, hvor Daka er en vigtig del af værdikæden for landmænd. Derudover kan man også på en landbrugsbedrift blive inspireret af arbejdet med at blive accepteret i nærmiljøet, hvordan man arbejder med energioptimering og meget andet, siger hun.

Daka

  • Daka i Randers omdanner døde dyr fra det danske landbrug til værdifulde produkter
  • Kød- og benmel anvendes som bæredygtigt biobrændsel for eksempel i cementindustrien og til naturlig gødning, som blandt andet anvendes i det økologiske landbrug
  • Fedtet anvendes til at fremstille anden generations biodiesel

Læs også