Stor stigning i antallet af elever på landbrugsskoler

Ifølge Danske Landbrugsskoler er antallet af elever de seneste år steget med 24 procent. Det sker på trods af stadig mindre ungdomsårgange.

Landbrugsskolerne melder om fremgang i elevtallene.

For femte år i træk er der startet flere elever på landbrugsuddannelsen sammenlignet med året før. Det oplyser Danske Landbrugsskoler, som fører statistik over elevtallene. Fremgangen i elevtallet er ifølge foreningen på 7 procent, så antallet når op på 829 elever fra 2023 til 2024.

- Stort set alle skoler har fået flere elever, lyder det fra Danske Landbrugsskoler, der endda påpeger, at der er tale om en fremgang på 24 procent over de seneste tre år, og at man i Danske Landbrugsskoler glæder sig over, at stadig flere unge har lyst til at være en del af fremtidens landbrug.

Omkring 30 procent af eleverne vælger at tage uddannelsen i et EUX-forløb.

Landbrugsskolerne kan dog ikke hvile på laurbærrene, lyder det fra Danske Landbrugsskoler, som understreger, at faldende ungdomsårgange og erhvervets behov fortsat gør det nødvendigt at forsøge at tiltrække nye målgrupper til skolerne.

- Stort set alle skoler har fået flere elever

Danske Landbrugsskoler

På charmeoffensiv på gymnasierne

Landbrugsuddannelsen tiltaler mange helt unge, og omkring 80 procent kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, men ifølge Danske Landbrugsskoler er det ikke noget, man kan tage for givet fremover.

- Antallet af 15-årige i de tre jysk-fynske regioner vil falde allerede næste år, og faldet vil fortsætte frem til 2031. Så der er brug for også at tiltrække flere af de lidt ældre elever, påpeger organisationen.

- Studenterne kan tage landbrugsuddannelsen på et særligt målrettet studenterforløb, og her starter omkring 60 elever hvert halve år. Dem vil vi meget gerne tiltrække langt flere af, eftersom både elever, erhverv og skoler er glade for de motiverede og målrettede elever, siger Bjarne Ebbesen, der er næstformand i Danske Landbrugsskoler, som nu vil indlede en målrettet charmeoffensiv på gymnasierne.

Derfor vil organisationens medlemsskoler til efteråret tilbyde studiepraktik for gymnasieelever, ligesom det er muligt på videregående uddannelser.

Højskolemiljø tiltrækker

Erik Kallehave Kristensen, der er forstander på Bygholm Landbrugsskole, vurderer, at landbrugsskolernes højskolelignende studiemiljø har en væsentlig betydning for fremgangen.

- Fordi langt hovedparten af eleverne bor på skolen under skoleopholdene, og fordi skoleopholdene er særligt lange i forhold til andre erhvervsuddannelser, får eleverne opbygget livslange venskaber og stærke netværk, påpeger forstanderen, som i foråret har 173 elever på skolen.

Tilmelding inden 1. marts

Unge mennesker, der er interesseret i landbrug, kan stadig nå at tilmelde sig en landbrugsuddannelse på en landbrugsskole på optagelse.dk, hvor fristen er den 1. marts.

Læs også