Skovbruget lancerer kampagne: »Takket være skoven«

I en ny kampagne vil skovbrugets parter sætte fokus på den nytte og værdi, Danmark har af et velfungerende og aktivt skovbrug. Det gælder i forhold til klimadagsordenen og den grønne omstilling, sikring af grundvand, reduktion af kvælstofudledning og fremme af natur og biodiversitet.

Skovbrug og skovrejsning er blevet et væsentligt tema i den offentlige debat. Og med god grund, for det aktive skovbrug bidrager til at løse en række af vores største samfundsudfordringer. Det gælder i forhold til at håndtere klimadagsordenen, hvor skoven både optager CO2, når den vokser, samtidig med at den leverer træ til møbler, byggeri og andre produkter.

Ressourceknaphed og forsyningssikkerhed bliver centrale udfordringer, når vi skal være 10,5 milliarder mennesker på kloden i 2050.

Som samfund skal vi i stigende grad omstille os til en bioøkonomi, hvor vi i højere grad skaber produkter af fornybare og bæredygtige materialer. Og her kommer træ til at spille en væsentlig rolle. Samtidig bidrager skovbruget til at beskytte grundvandet, reducere kvælstofudledning og øge naturværdier og biodiversitet, og giver mulighed for rekreative udfoldelser. Det skriver Ritzau i en pressemeddelelse.

Begrænset kendskab

Danskerne er generelt glade for at gå tur i skoven og bruge træ som materiale. Vi forbinder næsten pr. automatik vores verdenskendte møbeldesign med træ, og træ fylder stadig mere i byggesektoren, hvor det lagrer CO2 og bidrager til et mindre klimaaftryk.

Undersøgelser har imidlertid også vist, at danskernes kendskab til aktivt skovbrug og de mange gavnlige sideeffekter er begrænset.

Derfor er Dansk Skovforening, Hedeselskabet, Skovdyrkerne og Træ- og Møbelindustrien (TMI) gået sammen i Partnerskab for Dansk Skovbrug. I regi af dette partnerskab har de lanceret kampagnen »Takket være skoven«. Formålet er at sætte fokus på værdien af aktivt skovbrug.

Globale udfordringer

- Vi står over for en række globale megaudfordringer. Det gælder klimaet og den grønne omstilling, hvor vi har brug for træ som et fornybart og bæredygtigt materiale. Vi skal også styrke vores ressource- og forsyningssikkerhed, så vi kan frigøre os fra brug af fossile og knappe ressourcer. Som led i de grønne trepartsforhandlinger ønsker regeringen, at der rejses yderligere 250.000 hektar skov i Danmark. Det er vigtigt, at det gøres klogt og rigtigt, så vi får maksimal værdi af denne omstilling, siger Anders Frandsen, direktør i Dansk Skovforening.

- Skov er en meget vigtig del af Hedeselskabet – det var den, da vi blev stiftet i 1866, hvor skovarealet i Danmark var lille, og siden har vi været den største skovtilplantningsvirksomhed og været medvirkende til at øge skovmængden til de nuværende 15 procent.

- De skove, vi tilplanter i dag, er ofte multifunktionelle, som kan bidrage til og forbedrer klima, grundvand og biodiversitet. Skov er afgørende for vores alles fremtid og dermed Danmark, og netop derfor er viden om skov og skovbrug, som denne kampagne er med til at fremme, meget vigtig, siger Torben Friis Lange, administrerende direktør i Hedeselskabet.

- Hos Skovdyrkerne vil vi gerne bidrage til, at alle får øjnene op for alle de goder, som skovene giver os som mennesker og som samfund. Den dyrkede skov producerer det mest fantastiske råmateriale. Træ er fornybart, det kan genbruges og spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling. Men skovene bidrager også med rent drikkevand, rekreative formål og natur og biodiversitet.

Skovenes mange muligheder udfolder sig også tydeligt hos vores 4.000 medlemmer, som alle driver deres skove med meget forskellige formål. Uanset formålet er det skoven og træerne, der samler os, siger Kristian Gernow, sekretariatschef i Skovdyrkerne.

Behov for bedre forståelse

- Træ er et populært materiale inden for møbelproduktion og byggeri, blandt andet fordi det er fornybart og har et lavt klimaaftryk, som forbrugerne i stigende grad sætter pris på. Dog ser vi en tiltagende skepsis over for skovdrift, så der er brug for en bedre forståelse for skovens mange bidrag, siger Simon Auken Beck, chefkonsulent i Træ- og Møbelindustrien.

- Politisk handling er afgørende, hvis vi skal realisere de klimamæssige fordele, som skov og træ tilbyder. Selvom regeringen har fremlagt en ambitiøs målsætning om at plante yderligere 250.000 hektar skov i Danmark, kræves der konkret handling for at omsætte disse mål til virkelighed og for at sikre, at den nyplantede skov kan producere træ, som kan anvendes i industrien, siger han.

Læs også