Nyt EU-skovudspil: Tre milliarder flere træer de næste 10 år

EU-Kommissionen har offentliggjort sit udspil til en ny skovstrategi, som skal bidrage til både mere biodiversitet og at nå EU-målet om 55 procents reduktion af CO2-udledning inden 2030.

Skovene er en vigtig del af løsningen for både klima og biodiversitet, og derfor har EU-Kommissionen længe varslet en ny skovstrategi. I sidste uge offentliggjorde Kommissionen så sit udspil,

Står det til EU-Kommissionen, skal der blandt andet plantes tre milliarder flere træer inden 2030 i EU. I en pressemeddelelse fra Kommissionen lyder det, at de tre milliarder træer skal plantes med fuld overholdelse af de økologiske principper, det vil sige det rette træ det rette sted til det rette formål. De tre milliarder træer skal plantes oveni i de træer, som i forvejen ville have været plantet.

I strategien lyder det, at primærskove og gamle skove skal under streng beskyttelse, og Kommissionen ønsker at genoprette forringede skove, ligesom det skal sikres, at de forvaltes bæredygtigt på en måde, der bevarer de vitale såkaldte økosystemtjenester, som skove leverer, og som samfundet er afhængigt af.

Økosystemtjenester er en sammenfatning af de goder, som skovene leverer til samfundet. Det kan være alt lige fra CO2-reduktioner, træ til byggeri, rekreation, bevarelse af biodiversitet og så videre.

Vil betale for at bevare skove

Det bliver blandt andet foreslået, at der udarbejdes ordninger med betalinger til skovejere og skovforvaltere for levering af økosystemtjenester for eksempel ved, at de bevarer dele af deres skove intakte.

I strategien vil man sørge for at holde anvendelsen af træbiomasse inden for de såkaldte bæredygtighedsgrænser.

Endelig bebudes det i skovstrategien, at der vil blive fremsat et lovforslag med henblik på at styrke overvågningen af skove og rapporteringen og indsamlingen af skovdata i EU. Det vil skal give et samlet billede af situationen for EU's skove, og er ifølge Kommissionen altafgørende for at sikre, at skovene kan opfylde deres mange forskellige funktioner med hensyn til klima, biodiversitet og økonomi.

Fra vicepræsident i EU-Kommissionen, Frans Timmermans, lyder det, at sunde skove er en forudsætning for at få rent vand og frugtbar jord. 

- Europas skove er i fare. Vi vil derfor arbejde på at beskytte og genoprette dem, forbedre skovforvaltningen og støtte skovbrugere og andre skovforvaltere. Når det kommer til stykket, er vi alle en del af naturen. Den indsats, vi gør for at bekæmpe klima- og biodiversitetskrisen, gør vi for vores egen sundheds og fremtids skyld, siger han.

Fra EU’s landbrugskommissær, Janusz Wojciechowski, lyder det, at han mener, at den nye strategi er udarbejdet under hensyntagen til den multifunktionalitet, som skovene har, når det kommer til både klima-, miljø- og økonomiske hensyn.

- Ved hjælp af denne strategi kan vores skovbrugere med støtte fra den nye fælles landbrugspolitik fremme et bæredygtigt, fremgangsrigt og klimaneutralt Europa, siger han.

Utilfreds brancheforening

Fra Dansk Skovforening var man i sidste uge på sin hjemmeside ude med stor kritik af EU-Kommissionens udspil, som man mener går for vidt i forhold til i detaljer at definere, overvåge og certificere, hvad der kan deklareres som bæredygtig skovdrift. Det mener foreningen er beslutninger, som bør tages på nationalt niveau.

- EU-Kommissionen anerkender tydeligvis ikke europæiske skovejere indsats og ekspertise.

- Skovstrategien gentager udsagnet om øget beskyttelse, genopretning og indførelse af forbedrede forvaltningsmetoder så mange gange, at man som læser efterlades med det indtryk, at EU’s skovejere slet ikke værner om biodiversitet eller driver skovene bæredygtigt, lyder det fra Dansk Skovforening.

I alt er 43,5 procent af EU i dag dækket af skov. I skovstrategien fremgår det, at 2,1 millioner mennesker i EU er beskæftiget med job i skovsektoren.

Læs også