Skoven er vokset i værdi

- Priserne for gavntræ er gode, og efterspørgslen på energitræ er eksploderet, påpeger skovfogeder hos Skovdyrkerne Øerne. Efter mange år med ansvaret for afsætningen afløses Peder Dammand nu af den yngre kollega, Jakob Nielsen.

Helt ude i de danske skove mærkes den nye verdensorden, efter Putins styrker invaderede Ukraine den 24. februar i år.

Efterspørgslen og dermed prisniveauet på træ til energiformål har fået et ganske betydeligt løft. Det gælder således trætoppe, grene og øvrige restprodukter til biomasse til den indenlandske energiforsyning.

Men også på det private brændemarked er der sket en opblomstring, så der både hamstres og ligefrem stjæles brænde.

- Som skovejer ville jeg nok ikke lige lade stakke med kløvet brænde ligge ved skovvejen denne vinter, lyder rådet fra skovfoged Peder Dammand, Skovdyrkerne Øerne.

Pil opad for løvtræ

Også gavntræet er i højere kurs i disse år. For de største løvtræsarter som bøg, eg, ask og ahorn sætter han en pil opad i forhold til det i forvejen høje prisniveau.

Årsagen er den betydelige eksport til Asien, hvor især Kina, Vietnam og Indien aftager store mængder af det attraktive, lyse nordeuropæiske løvtræ. De råder ikke over sådanne sorter og har slet ikke træ nok til deres produktion til byggeri, gulve, vægge, møbler mm.

Peder Dammand understreger dog, at den bedste del af kævlerne forbliver i Danmark til vor produktion af designermøbler, køkkener og gulve.

Kollega tager over

Den erfarne skovfoged har i mange år forestået afsætningen af træ for skovdyrkerforeningen. Den opgave er han nu i færd med at overdrage til kollegaen, Jakob Nielsen, der i fem år har været ansat hos Skovdyrkerne Øerne.

Derfor er begge med til at give avisens læsere dette aktuelle indblik i markedssituationen for træ.

For nåletræ lyder vurderingen, at både markedet og priserne er stabile, såvel til det indelandske marked og til eksport. Udover til Asien sendes også en del dansk nåletræ til Tyskland, hvor det anvendes til emballage og konstruktionstræ.

Samme formål har nåletræet herhjemme, hvor der dog tillige efterspørges lærk og douglastræ til en række formål som gulve, shelters, badebroer og så videre.

Tid for projekter

Derfor understreger de to skovfogeder, at der lige nu er gode muligheder for at lave projekter i skoven med positive resultater.

- Det er naturligvis meget individuelt at vurdere for skovejeren, og varierer helt fra skov til skov. Det afhænger også af, hvorvidt der udøves professionelt skovdrift, eller driften måske er mere jagt- eller naturbaseret.

Eller ligefrem som urørt skov, som især praktiseres af staten, hvilket de to skovfolk ikke finder i tråd med den nødvendige forsyningssikkerhed. De understreger dog i den sammenhæng, at der altid i et skovområde naturligt vil være omkring 10 procent urørt skov på skrænter, blød bund og andre marginale arealer.

Alt kan sælges

Men som nævnt er værdien af skoven steget, og alt kan faktisk sælges lige nu, lyder de to skovrådgiveres markedsorientering.

- Derfor vil det være oplagt at udtynde i løv- og nåleskove, og udføre afdrift af hugstmodne træer. Og vi medvirker gerne med udarbejdelse af sådanne aktuelle projekter, hvor der måske også kunne indgå styning af popler og pile i hegn, her hvor energimarkedet har fået et betragteligt løft.

Jakob Nielsen slår fast, at det sker efter en nøje afstemning med ejeren, og naturligvis i forhold til lovgivningen med screening for gravhøje, jorddiger, vandhuller og vandløb, paragraf 3-områder med videre.

- Ellers må træet ganske enkelt ikke leveres. Det skal til enhver tid kunne dokumenteres, at træerne er skovet lovmæssigt korrekt. Og i det hele taget vil kravene til certificering af både skov og træer stige yderligere i fremtiden.

Perfekte forhold

Den 39-årige skovfoged, der nu tager over omkring afsætningen af råtræ for medlemmerne i hele Skovdyrkerne Øernes område, fra Fyn til Bornholm, glæder sig over, at der netop i år indtil videre har været perfekte forhold for skovproduktionen, siden fældningen traditionen tro blev indledt omkring 1. august.

- Tillige med de gode afsætningsmuligheder har kørselsforholdene i både mark og skov været optimale efter den tørre sommer, og derfor går det rigtig stærkt lige nu. Tilbage er så blot at håbe, at vi undgår en våd vinter.

Foruden opgaven med afsætning af råtræ betjener Jakob Nielsen også en række medlemmer med rådgivning. Det samme gør hans forgænger Peder Dammand, der er 66 år og indtil videre har arbejdet i 39 år hos skovdyrkerforeningen.

- Det vil jeg fortsætte med i en overskuelig årrække, og gerne give nogle staldtips til min afløser, siger den erfarne skovfoged med et lunefuldt smil.

Læs også