Tilskud til skovrejsning er stærkt forsinket

På grund af ekstraordinær stor søgning til Miljøstyrelsens skovrejsningspulje er alle ansøgninger i 2017 endnu ikke færdigbehandlet.

 Der var afsat 35 millioner kroner i Miljøstyrelsens skovrejsningspulje for 2017, men pengene er ikke blevet fordelt endnu. Der har nemlig været ekstraordinært mange ansøgere, og det har givet forsinkelser.
- Normalt har vi omkring årsskiftet haft svar på ansøgninger om tilskud til skovrejsning, men vi sidder stadig og venter på dem fra sidste år, fortæller skovfoged Christian Ritz-
Andersen fra HedeDanmark, der snart håber at komme i gang med at mærke skov af, og få gjort klar til plantning i april og maj.
- Vi kan godt mærke, at interessen for skovrejsning er øget, og det er da også derfor, at styrelsen har genindført et særligt pointsystem, oplyser Christian Ritz-Andersen.
Pointsystemet baseres dels på de af staten ønskede skovrejsningsområder, dels på hvor man får mest for pengene, underforstået inddraget mest mulig landbrugsjord til skov.

Mange venter på svar

- Ønsket er at reducere kvælstofudvaskningen, der er mindre fra arealer med skov end fra landbrugsarealer, dog også baseret på lokale jordbundsforhold, forklarer Christian Ritz-Andersen og tilføjer:
- Der lå 35 millioner kroner i ansøgningsrunde 2017 og til projektgennemførelse i 2018 eller 2019. Vi har mange landmænd, der gerne vil være med, og som netop nu går og tripper. Skal der plantes skov i år eller i 2019, eller slet ikke?
Christian Ritz-Andersen vurderer, at årsagen, til at ansøgningerne endnu ikke er færdigbehandlet skyldes, at der har været er mange ansøgninger og tillige nye medarbejdere i styrelsen, der skal behandle ansøgningerne.
- Det giver naturligvis et pres, men vi var faktisk blevet lovet, at ansøgningerne var færdigbehandlet, så vi kunne få besked ved årsskiftet.

Styrelse under pres

Hos Miljøstyrelsen bekræfter Bettina Helle Jensen, chef i tilskudsafdelingen, at der har været helt ekstraordinært stort pres på til alle tilskudsordningerne.
- Bruger vi forholdstal 100 om et normalt år, så har vi forholdstal 200 til privat skovrejsning, 300 til skov med biodiversitetsformål, og 120 til privat urørt skov. Læhegnsordningen er uændret ansøgning til, fortæller Bettina Helle Jensen og fortsætter:
- Vi er netop nu i gang med at afgøre de mange ansøgninger, tilsagn, respektive afslag, og grundet den meget store interesse, har vi været nødt til at prioritere sagsbehandlings-
ressourcerne og dermed været nødt til at udskyde afgørelserne for privat skovrejsning til 1. kvartal 2018.
- Vi har også måtte hente nye medarbejdere ind for at kunne komme gennem alle ansøgninger, og det tager altid lidt tid, at få kørt nye medarbejdere ind på en opgave, med-
deler Bettina Helle Jensen, der forventer, at Miljøstyrelsen først en gang i løbet af foråret er helt færdig med ansøgningsarbejdet.

Læs også