Sponseret af BASF A/S

Hvordan finder jeg rundt i junglen af vækstregulerings-midler?

Foto Agrofoto: Kraftig lejesæd nedsætter tærske kapaciteten og kvaliteten

Mange “nye” muligheder

Antallet af vækstreguleringsmidler til anvendelse i korn er øget kraftigt på det seneste. Ser man nærmere efter, er alle disse ”nye” midler dog mere eller mindre kopier af Moddus® og indeholder nøjagtig det samme aktive stof; trinexapac-ethyl. Moddus® har været anvendt i mere end 20 år i Danmark, og er derfor særdeles velkendt.

På Middeldatabasen kan man finde hele 14 produkter, der alle indeholder trinexapac-ethyl som det eneste aktive stof. Forskellen er kun i nogle tilfælde formulering og koncentration af det aktive stof.

Hvordan adskiller Medax® Top og Medax® Max sig fra andre vækstregulatorer?

I junglen af vækstreguleringsmidler, adskiller Medax® Top og Medax® Max sig på to vigtige punkter:

  1. Begge midler indeholder det aktive stof prohexadione-Ca, som repræsenterer den seneste udvikling indenfor vækstreguleringsmidler. Prohexadione findes ikke i andre midler til anvendelse i korn.
  2. Begge midler indeholder ikke bare et men to aktive stoffer med komplementær virkningsmekanisme, og derfor bedre mulighed for stabil effekt under skiftende markforhold.

Hvad er fordelene ved prohexadion-Ca?

Både prohexadion-Ca og trinexapac-ethyl skal omdannes til den fri syreform, før de er aktive i planten. Den vækstregulerende effekt kommer i begge tilfælde primært fra en hæmning af syntesen af plantehormonet giberellin.

Prohexadion-Ca omdannes allerede til den aktive form ved blanding med vand i sprøjtetanken. For Medax® Top kan processen yderligere fremskyndes ved tilsætning af svovlsur ammoniak.

Trinexapac-ethyl omdannes først til den aktive form efter optagelse i plantevævet ved en såkaldt forsæbning. Hastigheden af denne proces afhænger af klimatiske faktorer som f.eks. lysintensitet og temperatur.

Den vækstregulerende effekt af prohexadion-Ca indtræder næsten øjeblikkeligt efter udsprøjtning, mens trinexapac-ethyl behøver noget mere tid under de fleste forhold. Til gengæld er effekten længerevarende på grund af den langsomme frigivelse af den fri syreform over tid (slow release).

Fordelen ved prohexadione-Ca er altså den hurtige virkning, som der kan være behov for under forhold med kraftige afgrøder og hurtig vækst - som f.eks. i år.

Foto Agrofoto: Spiring i akset på grund af lejesæd

Hvorfor to aktive stoffer i samme produkt?

Erfaringen fra svampe- og ukrudtsmidler er, at det altid er en fordel at kombinere forskellige aktive stoffer med forskellige egenskaber, da det generelt giver en bedre og mere stabil virkning. Hvorfor skulle der være anerledes for vækstreguleringsmidler?

I Medax® Top er prohexadion-Ca kombineret med mepiquat-chlorid, der også kendes fra Terpal® og Caryx® som anvendes i raps. Mepiquat-chlorid er i familie med chlormequat-chlorid (CCC), men meget mere aktiv.

I Medax® Max er prohexadion-Ca kombineret med trinexapac-ethyl og derfor i princippet en Moddus® med turbolader! Hermed får man den hurtige og den langvarige virkning på samme tid. For første gang kan sprinteren vinde en maraton!

Hvad er den bedste måde at anvende Medax® Top og Medax® Max på?

I hvede gælder det først og fremmest om at afkorte og forstærke de to første stængelstykker (internodier), som er plantens vigtigste fundament. Dette vil reducere risikoen for lejesæd, når regn, blæst og tunge aks udfordrer stængelstyrken senere i vækstsæsonen. Tidlig lejesæd er altid mere skadelig end sen, men lejesæd bør i alle tilfælde undgås.

Det bedste tidspunkt for anvendelsen er fra begyndende strækningsvækst af hovedskuddet og indtil det andet knæ lige kan føles - fra stadie 30 til 32. Det giver et forholdsvis bredt vindue rent tidsmæssigt, og gør det let at kombinere med andre opgaver i marken.

Doseringen bør tilpasses behovet ud fra en vurdering af de vigtigste risikoparametre som f.eks. såtid, plantetæthed, biomasse, sortsegenskaber og tilgængelighed af kvælstof i april/maj.

Forslag til strategi for vækstregulering af vinterhveden 2019:

Middel behov  
Stadie 30-32 0,5-0,75 l/ha Medax® Top + svovlsur ammoniak eller
0,3-0,5 kg/ha Medax® Max
   
Stort behov  
Stadie 30-32 0,75-1,0 l/ha Medax® Top + svovlsur ammoniak eller
0,5-0,7 kg/ha Medax® Max

I begge tilfælde kan der evt. suppleres med en efterfølgende sprøjtning indenfor 10-12 dage, hvis vækstforholdende er vedvarende gode, for også at afkorte de øverste stængelstykker. Her kan der sagtens anvendes doseringer fra den lave ende; f.eks. 0,5 liter Medax Top eller 0,3 kg Medax Max.

Moddus = registreret varemærke tilhørende Syngenta

BASF A/S

Kalvebod Brygge 45, 2.
1560 Copenhagen V