Kartoffelprotein får særskilt datablad i fodermiddeldatabasen

KMC Kartoffelproteinkoncentrat har i en undersøgelse ikke vist et solaninindhold højere end 1.520 ppm. Det er ifølge Seges Svineproduktion baggrunden for, at KMC Kartoffelproteinkoncentrat nu bliver oprettet i den fælles fodermiddeldatabase som et fodermiddel for sig.

KMC Kartoffelproteinkoncentrat oprettes nu som et særskilt fodermiddel i fodermiddeltabellen med eget datablad og med angivelse af solaninindholdet som maksimalt 1.520 ppm.

Oprettelsen sker på baggrund af, at 15 prøver udtaget i fem forskellige foderstoffirmaer ikke havde et solaninindhold højere end 1.520 ppm. Tal fra KMC’s egne analyser foretaget over en længere årrække bekræfter ligeledes dette. Her ligger indholdet også maksimalt på omkring 1.500 ppm. Det oplyser Seges Svineproduktion, der i Notat nummer 1221 beskriver baggrund og resultater, der fremkommer i undersøgelsen.

Interessant proteinkilde

Ernæringsmæssigt er kartoffelprotein interessant, idet det kan erstatte en del af en lang række plante- og animalske proteinkilder så som skummetmælkspulver, fiskemel og sojaproteinkoncentrat i foderblandinger til smågrise.

Produktet kan imidlertid indeholde fordøjelseshæmmende stoffer så som trypsininhibitorer (TI) og glykoalkaloider (GA). De to største glykoalkaloider i kartofler er α-solanin og α-chaconin, men glykoalkaloid-indholdet defineres oftest kun som solanin.

Ifølge notatet har indholdet af trypsininhibitor i kartoffelprotein ingen praktisk betydning for iblanding af fodermidlet i smågrisefoder, mens indholdet af solanin tilsammen med prisen derimod afgør, hvor meget der skal iblandes.

Lavere indhold af solanin

Solanin er et giftigt stof, som findes i mange arter af natskyggefamilien, for eksempel kartofler, og har desuden en bitter smag, ligesom det er slimhindeirriterende. Stoffet kan derfor reducere ædelysten. Desuden kan solanin give mavepine og diarré.

Det varierer, hvor meget solanin, der optræder i kartoffelprotein. For at dække yderpunkterne er der i den fælles fodermiddeltabel angivet, at indholdet i kartoffelprotein varierer mellem 800-4.000 ppm.

Virksomheden KMC henvendte sig imidlertid i 2020 til Seges Svineproduktion med ønsket om, at deres kartoffelproteinprodukt blev oprettet i den fælles fodermiddeltabel med egen side. Ifølge Notat nummer 2112 hævdede KMC, at der i deres kartoffelproteinprodukt aldrig var over 1.500 ppm solanin, hvormed de anførte, at deres produkt blev iblandet med en lavere procentdel, end kvaliteten godtgør.

Da foderstoffirmaerne anvender anbefalingen på maksimalt 200 ppm solanin i smågrisefoder og samtidigt – ud fra en sikkerhedsbetragtning – går ud fra et indhold af solanin på 4.000 ppm i kartoffelprotein, bliver der sat en grænse for et maksimalt indhold af kartoffelprotein i smågrisefoder på fem procent. Hvis indholdet i KMC Kartoffelproteinkoncentrat beviseligt lå under 1.500 ppm, var en maksimal iblanding på fem procent i smågrisefoderet derfor unødvendigt forsigtigt, lyder det i notatet.

Undersøgelsen bekræfter

Det var baggrunden for, at der blev igangsat en undersøgelse af solaninindholdet i KMC Kartoffelproteinkoncentrat i et samarbejde mellem Seges Svineproduktion og en række danske foderstoffirmaer, der anvender denne type kartoffelprotein.

KMC var uvidende om, hvilke firmaer der hjalp Seges Svineproduktion med prøveudtagningen, ligesom KMC heller ikke vidste, i hvilket tidsrum prøveudtagningen blev gennemført.

Alle 15 prøver fra de fem foderstoffirmaer blev sendt til Forsøgsstation Grønhøj, hvor de af en tekniker blev korrekt neddelt efter principperne i »Teorien Om Sampling« og dernæst videresendt til Eurofins Steins Laboratorium A/S for kemisk analyse.

Det fremgår af notatet, at det gennemsnitlige indhold af solanin i de 17 udtagne prøver, herunder to reanalyser, er på 1.144 ppm. KMC’s udsagn, om at der aldrig ses solaninniveauer over 1.500 ppm i dette fodermiddel, bliver dermed nogenlunde understøttet i denne analyserunde. Dog er resultatet i en af prøverne på netop 1.500 ppm, mens der var et enkelt prøveresultat, der overskred dette niveau med et indhold på 1.520 ppm.

Konklusion

Ifølge notatet godtgør resultaterne dermed, at KMC Kartoffelproteinkoncentrat skal oprettes som særskilt tabelværdi i fodermiddeltabellen med et indhold af solanin på maksimalt 1.520 ppm.

Læs hele Notat nummer 2112 på svineproduktion.dk.

Læs også