Øget kontrol af besætninger med vildsvin og grise på friland

Fødevarestyrelsen kontrollerer de kommende måneder, om hobbylandmænd og professionelle griseavlere har hegn om deres grise og vildsvin på friland, og om de skilter med forbud mod fodring.

​I april og frem til juli besøger Fødevarestyrelsen omkring 150 landmænd for at kontrollere, om de har styr på både den lovpligtige indhegning af dyrene og skiltning på ejendommen, skriver Fødevarestyrelsen.

Reglerne skal være med til at mindske risikoen for, at afrikansk svinepest smitter grise i danske besætninger, og dermed koster det danske samfund milliarder til aflivning af syge dyr og i tabte eksportindtægter.

- Afrikansk svinepest er dødelig for grise, og rammer sygdommen først Danmark, skal udgifterne til bekæmpelse samt tabte eksportindtægter tælles i milliarder. Derfor skal ejere af vildsvin og grise holde dyrene forsvarligt bag hegn og med skilte informere gæster og forbipasserende om, at det er forbudt at fodre dyrene med madaffald, forklarer sektionsleder i Fødevarestyrelsen, Signe Balslev.

Vigtig indsats

Problemet er, at både grise og vildsvin kan blive smittet med afrikansk svinepest, hvis de æder for eksempel et stykke inficeret spegepølse eller skinke. 

- Bliver blot et enkelt dyr smittet med afrikansk svinepest, skal hele besætningen aflives. Samtidig lukker store dele af dansk eksport af griseprodukter til udlandet øjeblikkeligt. Derfor er det vigtigt, at landmændene har sat skilte op, der minder alle, der kommer i nærheden af grisene, om, at de ikke må fodre dem med for eksempel rester fra en madpakke, forklarer Signe Balslev.

Når der er særlige krav om, at der skal være stød- eller dobbelthegn om grise på friland, er det for at mindske risikoen for, at dyrene bryder ud og dermed kan komme i nærheden af madaffald smidt i det fri eller i skraldespande. Samtidig er hegningen med til at sikre, at eventuelt smittede tam- eller vildsvin ikke kan bryde ind til raske dyr.

 

 

Læs også