Pattegriseoverlevelse: Tendensen er positiv efter nye avlsmål

Landsgennemsnit for effektivitet i produktionen af grise 2022 giver et signal om, at udviklingen i pattegriseoverlevelsen bevæger sig i den rigtige retning.

Seges Innovation har netop udgivet Landsgennemsnit for effektivitet i produktionen af grise 2022, som viser en positiv udvikling i pattegriseoverlevelsen efter implementering af nye avlsmål sidste år. I 2021 var pattegrisedødeligheden 23,4 procent, mens den i 2022 var 23,3 procent.

I en pressemeddelelse uddyber sektordirektør for Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris, Christian Fink Hansen, at det lille fald i landsgennemsnittet, kombineret med sektorens egne tal for overlevelsen for pattegrise efter implementering af det nye avlsmål, giver et signal om, at pattegriseoverlevelsen er på vej op.

- Udviklingen i pattegriseoverlevelsen bevæger sig i den rigtige retning. Det er helt, som vi forventede, da vi implementerede de nye avlsmål i sommeren 2022. De nye avlsmål har haft begrænset tid til at få effekt, og derfor ser vi også en ganske lille stigning i 2022. Når vi ser på tallene for overlevelse i de besætninger, som vi følger efter implementeringen af de nye avlsmål, er vores vurdering, at pattegriseoverlevelsen vil stige i de kommende år, udtaler Christian Fink Hansen.

Avl gør en forskel

Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris forventer, at pattegriseoverlevelsen vil stige med omkring et procentpoint om året i en årrække på baggrund af det nye avlsmål.

- Det er velkendt, at tallet for pattegriseoverlevelse ikke er tilfredsstillende for sektoren. Derfor har vi arbejdet – og arbejder - intenst på de nye avlsmål, der skal hæve overlevelsen med omkring et procentpoint årligt i en årrække. Det var vores forventning, at det nye avlsmål ville slå igennem fra 2023, og når vi allerede nu ser klare forbedringer i data, er jeg meget fortrøstningsfuld omkring, at vi vil nå det mål, og at vi i de kommende år vil se, at overlevelsen stiger betydeligt, lyder det fra sektordirektøren.

Management er vigtigt

Avlsmål kan dog ikke stå alene, management og viden på staldgangen er også et væsentligt parameter for at øge pattegriseoverlevelsen, understreger Christian Fink Hansen:

- Når vi ser på overlevelsen for pattegrise, er der en lang række faktorer, der spiller ind. Det understreger med al tydelighed, at avlsmålet ikke kan stå alene, men at viden og management på staldgangen er helt afgørende for, at vi kan få øget overlevelsen. Derfor er Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris og Seges Innovation værter for en konference i København i september, THINK Piglet Health & Nutrition 2023, hvor vi samler førende internationale forskere inden for pattegrises sundhed og ernæring, så vi hele tiden styrker vores viden og dermed kan flytte os i den rigtige retning.

Målrettet indsats på overlevelse

Landsgennemsnittet viser ikke kun positive tendenser for pattegriseoverlevelsen. Vi ser også fine udviklinger for gennemsnitlig tilvækst pr. dag samt foderudnyttelsen for både smågrise og slagtegrise. I modsætning til overlevelsen for pattegrise, stiger overlevelsen for søer dog ikke. So-overlevelsen er derimod faldet med 0,5 procentpoint i 2022. Dette er, ifølge sektordirektøren, utilfredsstillende.

- Vi kan på ingen måde være tilfredse med, at overlevelsen ikke er højere. Vi arbejder målrettet på, at også overlevelsen for søerne skal stige. De nye avlsmål for pattegrise vil have en positiv effekt for so-overlevelsen, og inden længe er vi klar med nye avlsmål for so-overlevelsen. Derfor er jeg også fortrøstningsfuld omkring, at vi også vil se overlevelsen stige for søerne, udtaler Christian Fink Hansen.

Læs også