Aflivningskoncept til akutsituationer er udviklet og undersøgt

I beredskabssituationer kan der opstå behov for at aflive mange grise hurtigt og effektivt, hvis der for eksempel konstateres afrikansk svinepest eller mund- og klovsyge i en besætning, og det skal inddæmmes hurtigst muligt. Forskere ved AU Viborg har på foranledning af Fødevarestyrelsen undersøgt, hvordan dette kan gribes an.

I forbindelse med udbrud af smitsomme husdyrsygdomme, som for eksempel afrikansk svinepest, vil der være behov for, at myndighederne kan aflive alle grise i store svinebesætninger på kort tid. Derfor har Fødevarestyrelsen besluttet at indhente viden om aflivning af grise med CO2 i beredskabssituationer.

I nyhedsbrevet fra uge 46 omtaler Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug det forskningsprojekt, der er rekvireret som led i »Rammeaftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening« indgået mellem Miljøministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Aarhus Universitet, og som er sat i søen for at være beredt, hvis det skulle ske, at afrikansk svinepest eller andre smitsomme husdyrsygdomme finder vej ind over de danske grænser.

Der er tale om et projekt, der sigtede mod at udvikle og evaluere et mobilt aflivningskoncept for grise, som sætter myndighederne i stand til at agere hurtigt og agilt.

Hurtig og sikker aflivning med CO2

Ifølge Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug blev projektet udført med det formål at afklare tekniske spørgsmål om CO2-tilførsel til en container til aflivning af grise og undersøge dyrevelfærdsmæssige aspekter ved denne metode til brug i beredskabssituationer.

For at opnå projektets mål blev der udført pilotforsøg og aflivninger af enkelte grise og grupper i containere. Undervejs blev der foretaget målinger af CO2-tilførselshastighed og –temperatur og grisene fik udtaget blodprøver og målt blodtryk. Videoovervågning blev anvendt til at observere grisenes adfærd.

Resultaterne fra undersøgelserne indikerer, at aflivningen kan udføres inden for et rimeligt tidsrum, selv i beredskabssituationer, og der opnås en hurtig og sikker aflivning.

Find mere information om projektet her: https://dca.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/udvikling-og-evaluering-af-aflivningskoncept-til-brug-i-beredskabssituationer

Læs også