Seges Svineproduktion: Dansk vejledning for antibiotika bør revurderes

Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, har offentliggjort en ny kategorisering for antibiotika baseret på en faglig vurdering. Den nye kategorisering sætter Tetracyklin i gruppen af førstevalg – men det er lige nu »no go« i Danmark.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) er netop kommet med en opdatering af anbefalingerne for brug af antibiotika i europæisk husdyrproduktion. Kategoriseringen af de forskellige antibiotika-typer er placeret i fire forskellige kategorier ved både at tage højde for risikoen for folkesundheden ved anvendelse i husdyr (antibiotikaresistens) og behovet for at bruge dem som veterinært lægemiddel.

Anbefalingerne stemmer på mange områder overens med Fødevarestyrelsens anbefalinger, men der er to undtagelser. Nemlig Tetracyklin og Aminoglycosider.

Og det får sektordirektør i Seges Svineproduktion, Christian Fink Hansen, til at bede om en ny dansk vurdering:

- Danske svineproducenters brug af antibiotika er faldet støt de seneste år. Og naturligvis følger svineproducenterne Fødevarestyrelsens anbefalinger omkring brug af antibiotika og valg af typer. Men vi har brug for, at vurderingen i Danmark tager udgangspunkt i EU's anbefalinger. Det gælder særligt Tetracyklin, som i dag kun må anvendes, hvis førstevalgs-antibiotika ikke kan bruges. Samtidig vægter Tetracyklin med 1.5 i Gult Kort-ordningen. Det står i modsætning til Tetracyklin, der anbefales som et af førstevalgene i EMA’s vurdering, siger han.

Behov for revurdering

Derfor er der, ifølge Christian Fink Hansen, behov for en revurdering af den danske antibiotikavejledning, så den er afstemt med de europæiske retningslinjer.

- Fødevarestyrelsen har tidligere nævnt, at deres vejledning er dynamisk, og »kan ændres hvis der fremkommer ny information vedrørende eksisterende eller nye antibiotika«.

- EMA’s vejledning er baseret på forskning, og jeg håber på, at deres nye anbefalinger vil åbne for muligheden for en revurdering af de danske anbefalinger, slutter Christian Fink Hansen i en meddelelse på svineproduktion.dk.

Find også pressemeddelelsen fra EMA om den nye kategorisering via svineproduktion.dk.

cab

Læs også