Eskelund solgt

Fynsk storlandbrug med årlig produktion på cirka 100.000 smågrise, over 85.000 slagtesvin og samlet markdrift på over 1.000 hektar jord er solgt. Køberen af landbruget er familien Rauff Hansen melder Landbrugsavisen.

En af de største danske svineproducerende virksomheder, fynske »Eskelund«, er solgt. Det bekræfter indehaver Erling Lerche-Simonsen.

Erling Lerche-Simonsen ønsker ikke at oplyse, hvem køber er, men ifølge Landbrugsavisen er det familien Rauff Hansen, der overtager alle Eskelunds aktiviteter pr. 1. oktober.

Foruden de to største produktionsenheder i henholdsvis Håre og Skydebjerg indgår også flere mindre ejendomme og staldanlæg med i alt 35.000 stipladser og tilhørende tilsammen cirka 1.000 hektar markdrift, heraf 750 hektar egne arealer.

Egen foderfabrik

Dertil kommer foderfabrik ved Gelsted på Vestfyn samt lastvogne i virksomhedens egen transportafdeling til svin, foder og gylle. 

Familiens udenlandske landbrugsaktiviteter berøres ifølge vores oplysninger ikke af salget. Med 60 procent af aktierne er familien Lerche-Simonsen hovedaktionær i en slovakisk bedrift med 3.200 malkekøer og 5.300 hektar landbrugsjord.

Det er ejendomsmæglerkæden LandboGruppen, som overtog salget af Eskelund for kort tid siden, der står bag salget. Storlandbruget overtages af køber pr. 1. oktober.

Læs også