bannerPos

Sommervarme og ventilationsfejl er en farlig cocktail for landbrugsdyr

Sommervarmen kan være farlig for dyrene, hvis stalden bliver overophedet.
17-07-2020 14:40

Når en hedebølge rammer Danmark, er det afgørende, at både ventilation og alarmanlæg i stalden fungerer. Hvis ventilationen af en eller anden grund svigter, når det er varmt, går der ikke længe, før situationen bliver kritisk for dyrene

En overophedet stald i sommervarmen er farligt for dyrene. Virker ventilationen ikke, og temperaturen i stalden stiger, skal et alarmanlæg med temperaturmåler give alarm, så problemet hurtigst muligt kan løses, lyder beskeden fra forsikringsselskabet Topdanmark.

- Vi har de seneste somre oplevet hedebølger, der desværre fik alvorlige konsekvenser for en del grise og kyllinger. Sidste sommer modtog Topdanmark en række anmeldelser om elsvigt i svinestalde og hos en enkelt kyllingeproducent. Resultatet var ulykkeligvis flere hundrede døde svin og kyllinger, siger Gunnel Andersson, landbrugsspecialist i Topdanmark.

I de konkrete sager var der forskellige årsager til, at ventilationen stoppede og til at temperaturalarmen ikke gav den nødvendige advarsel. Lynnedslag fik i nogle tilfælde anlæggene til at stoppe, men der var også tilfælde, hvor årsagen var menneskelige eller tekniske fejl på anlæggene.

Lynnedslag er stor trussel om sommeren

En hyppig årsag til strømsvigt er lynnedslag, og sommeren er højsæson for tordenvejr – ikke mindst når temperaturen er høj.

- Særligt om sommeren er det vigtigt, at man har sikret sig, at gårdens installationer er sikret mod lynnedslag og overspænding. En lynsikring. som også kaldes transientbeskyttelse, vil mindske risikoen betydeligt. Det er en lille udgift set i forhold til de mulige skader og risikoen for dyrene, hvis der er strømsvigt på ventilation og alarmanlæg, siger Gunnel Andersson.

Topdanmark er desværre stødt på eksempler, hvor ventilationsanlægget er blevet slukket ved vilje. F.eks. i forbindelse med en rengøring i stalden, eller når grise skal afleveres til transport.

- Hvis en landmand af den ene eller anden grund er nødt til at slukke for ventilationen eller alarmanlægget i stalden, er det meget vigtigt med en helt klar procedure for at tænde for anlæggene igen, siger Gunnel Andersson.

Landmænd har typisk en række telefonnumre kodet ind i alarmanlægget, så der automatisk bliver sendt besked til relevante kontakter, hvis anlægget går ned. Denne telefonliste skal altid holdes ajour, lyder opfordringen fra Gunnel Andersson.

- Vi oplever desværre ofte, at den eller de medarbejdere hvis numre er på telefonlisten, ikke er ansat på den pågældende gård mere eller har skiftet til et nyt telefonnummer. Mange slukker også telefonen, hvis de er på ferie. Her giver den automatiske telefonliste en falsk tryghed, for reelt er risikoen, at ingen reagerer, hvis alarmen går, siger Gunnel Andersson.

aldo

Kærgården får ny klimavenlig emballage

Kærgården får nu ny og mere klimavenlig emballage, der kan sænke enballagens CO2-aftryk med 45 procent.

Dataoverførsel for blandede maskinparker

I dag skal landmænd indsamle store mængder data for at administrere deres bedrifter samt for at opfylde kravene om dokumentation. Med ISOXML-standarden er det muligt at overføre markdata fra maskinens skærm fra populære producenter til John Deere Operations Center. På baggrund heraf kan John Deere understøtte kunder, der arbejder med maskinparker fra forskellige leverandører.

- Smågrisemarkedet er stabilt og i balance

Nord-West noteringen forbliver i denne uge uændret på 39,00 euro. Samme melding gælder noteringen for 8-kilos grise, der ligeledes er uændret på 25,40 euro
Side 1 af 1893 (37841 artikler)Prev1234567189118921893Next