bannerPos

Svineafgiftsfonden giver tilskud til Danish Transportstandard

- Danish Transportstandard er et af de vigtigste midler vi har til at opretholde den høje sundhed, vi har i dansk svineproduktion, siger Erik Larsen, formand for L&F Svineproduktion.
28-06-2019 13:10

Et tilskud fra Svineafgiftsfonden betyder, at der sker ændringer i opkrævning for vask i andet halvår af 2019.

Producenter af grise til salg i Danmark vil ikke længere blive opkrævet direkte fra Seges via faktura, og opkrævningen fra eksportører af grise via faktura falder 44 øre pr. gris.

Ændringerne gælder fra andet halvår af 2019, og de sker, fordi en bevilling fra Svineafgiftsfonden har sikret, at direkte brugerbetaling via faktura for Danish Transportstandard bliver sat ned eller helt fjernet.

Alle danske svineproducenter vil fortsat bidrage økonomisk til smittebeskyttelsen via Danish Transportstandard, men størstedelen opkræves af Svineafgiftsfonden, oplyser Seges.

- Svineafgiftsfonden (SAF) har netop besluttet at dække en del af driften af Danish Transportstandard, hvilket gør, at opkrævningen for vask bliver ændret. Bevillingen betyder, at opkrævningen fra eksportører af grise via faktura falder fra 0,70 kr. til 0,26 kr. pr. gris for andet halvår af 2019, mens resten bliver finansieret af midler fra Svineafgiftsfonden, skriver Seges.

Samme fordelingsnøgle

I april blev det varslet, at der pr. 1. juli træder en ny betalingsmodel i kraft, der skal sikre finansieringen af Danish Transportstandard. Betalingsmodellen blev dannet på baggrund af en bred aftale mellem Landbrug & Fødevarer Svineproduktion, Danske Svineproducenter og Danske Svineslagterier.

- Jeg er godt tilfreds med, at vi nu har ro på den fremadrettede betaling for grænsevask, og alle bærer en del af byrden

Erik Larsen, formand for L&F, Svineproduktion

I aftalen blev der aftalt en fordelingsnøgle, som hed 60/40, for henholdsvis eksportgrise og DK-grise. Med tilskuddet fra Svineafgiftsfonden er fordelingsnøglen den samme, men producenter af grise til salg i Danmark vil ikke blive opkrævet direkte fra Seges via faktura, da betalingen bliver dækket af SAF-midler

- Danish Transportstandard er et af de vigtigste midler vi har til at opretholde den høje sundhed, vi har i dansk svineproduktion. Ved at vaske og desinficere grisetransporter, når de kommer til Danmark, får vi minimeret risikoen for udefrakommende smitte. Jeg er godt tilfreds med, at vi nu har ro på den fremadrettede betaling for grænsevask, og alle bærer en del af byrden, siger Erik Larsen, formand for Landbrug og Fødevarer Svineproduktion.

Alle bidrager kollektivt til at holde risikoen for smitte ude.

Det betyder den nye aftale og tilskuddet fra Svineafgiftsfonden

Fra den 1. juli justerer Seges opkrævningen for eksporterede grise, så den nedsættes fra de nuværende 0,70 kr. til 0,26 kr. pr. gris i andet halvår af 2019.

Soholdere og slagtesvineproducenter vil ikke blive opkrævet de tidligere varslede 8,58 kr. pr. årsso og 0,26 kr. pr. slagtesvin gennem Seges.

Denne opkrævning dækkes ind af SAF-midler, så fordelingsnøglen stadig er de aftalte 60/40.

laj

Komplicerede regler for unge i landbruget

Generelt må børn under 18 år ikke beskæftige sig farlige maskiner. Patriotisk Selskab beskriver nogle af de mange regler for børn og unge i landbruget.

Sodødeligheden blev sænket med 35 procent

For at bringe sin besætnings sodødelighed ned har Hans Christian Carstensen ændret praksis, så der er indført mere overvågning af søerne. Det har været med til at sænke dødeligheden 35 procent inden for de seneste tre år.

Hold på søerne og få en nem merindtjening

Beregninger fra Velas svinekonsulenter viser, at der kan være en fortjeneste på 180-280.000 kr. om året ved at øge overlevelsen af søer med fem procent.

Russisk hvedeproduktion nedskrives

Efterhånden som den russiske hvedehøst skrider frem, har det vist sig, at udbytterne i år ikke bliver så gode, som tidligere forventet. Derfor nedskriver det russiske konsulentbureau Sovecon nu den samlede russiske hvedeproduktion for 2020.

Kommer olieprisen nogensinde op igen?

Olieprisen har fundet sig et mere stabilt leje efter måneder med voldsomme udsving. Set i forhold til februar måned, så er olieprisen dog stadig lav, og det er nu spørgsmålet, om vi nogensinde igen vil se en oliepris på niveauerne fra før coronakrisen.

Frøgræshøsten udfordret af vejret

Regn har udfordret i engrapgræs, og blæst har kostet tab i rødsvingel

- Med den nye aftale vil vi sikre sukkerroerne i Danmark

Troels Frandsen er ny formand for de cirka 850 sukkerroedyrkende landmænd, der de seneste år har skulle omstille sig fra faste kvoter til det frie marked. – Nu har vi netop indgået en fornyet aftale med Nordic Sugar, der skal medvirke til at sikre den fortsatte sukkerroedyrkning i Danmark, fastslår han.
Side 1 af 1876 (37510 artikler)Prev1234567187418751876Next