bannerPos

Tør ikke tænke tanken om udbrud af afrikansk svinepest

Hans Dam, vært ved Åbent Landbrug og producent af grise til Friland Food, med et af de skilte, der viser, at gæster ikke må fodre grisene. Fotos: Henrik Sieben

AF: HENRIK SIEBEN

JOURNALIST
18-09-2019 10:04
Hans Dam producerer årligt 2.500 slagtesvin til Friland Food. Han frygtede ikke for afrikansk svinepest fra besøgende til Åbent Landbrug, men mere fra udenlandsk hjemmelavet mad, der ulovligt kommer til Danmark.

- Det, jeg frygter allermest, er, at en udenlandsk chauffør, eller en af de mange, der kommer til vores land og arbejder, tager lidt hjemmelavet mad med fra det land, de kommer fra og så taber eller smider lidt rester i naturen. Rester, som en fugl kan samle op og droppe over mine frilandsgrise. Og med risiko for at det indeholder kimen til afrikansk svinepest.

Blev du fanget af artiklen?

Køb dit abonnement fra kun 166,25 kr./md. ved køb af årsabonnement og læs det hele

Kvælstofudledningen 3.000 tons mindre end antaget

I 2018 blev der - korrigeret for nedbør - udledt 55.000 tons kvælstof frem for 58.000 tons til vandmiljøet, har Aarhus Universitet oplyst til miljø- og fødevareministeren, der i 30 år har overvurderet kvælstofudledningen. Fejlen får ingen betydning for fremrykning af efterafgrødekravet, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

Landboforening sender 1,2 millioner kroner tilbage til medlemmerne

Alle medlemmer i Østjysk Landboforening kan se frem til en rabat på 70 procent af det samlede kontingent.

Vi skal stå fast, men ikke grave os ned

Det tjener vores interesser bedst, at vi demonstrerer, at vi tager omverdenens bekymring alvorligt, og at vi bestræber os på at holde forbruget af glyphosat nede, skriver Torben Hansen, formand for planteproducenterne i Landbrug & Fødevarer.

Sælg kvien og malk koen en omgang mere

Først i slutningen af anden laktation begynder en ko at give overskud. Derfor vil det ofte kunne betale sig at satse på en laktation mere til de gamle køer frem for at sætte nye ind, vurderer økonomikonsulent.

Offentligheden vildledt om pesticidfund

En historie i flere medier om næsten en fordobling af antallet af boringer med fund af pesticider bygger på manipulation af datamaterialet, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug.

Østjysk Landboforening sender 1,2 millioner kroner tilbage til medlemmerne

Når Østjysk Landboforenings medlemmer om få dage modtager den årlige opkrævning, vil den være væsentligt mindre, end den plejer. Alle medlemmer kan se frem til en rabat på 70 procent af det samlede kontingent.

Svinenoteringen står stille

Efter sidste uges stigning er denne uges svinenotering uændret 13,80 kroner for grise, mens sonoteringen stiger med 20 øre til kroner.

Svinenotering fortsat på 13,80 kroner

De danske svinepriser står stille i øjeblikket.
Side 1 af 1751 (35015 artikler)Prev1234567174917501751Next