Miljøvenlig proteinkilde testes

Forskere på Aarhus Universitet er i færd med at teste en ny miljøvenlig proteinkilde, Uniprotein, i et fodringsforsøg med grise. Der er tale om en proteinkilde dannet af bakterier, som kan vokse på metan som substrat.

Der er brug for nye bæredygtige proteinkilder for at imødekomme det øgede behov for protein til landbrugets foderproduktion.

Den bakterielle proteinkilde (BPM), Uniprotein, som er udviklet af virksomheden UniBio A/S, er særdeles bæredygtig, fordi den har evnen til at gro på metan som substrat - næsten uafhængigt af adgang til jord og vand. Proteinet er godkendt i EU som foderingrediens, og den patenterede fremstillingsproces er inden for de sidste år skaleret op til mulig kommercialisering. Det meddeler DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet i deres seneste nyhedsbrev.

Proteinets potentiale testes

Uniprotein har et protein- og olieindhold svarende til fiskemel og besidder andre mulige funktionelle næringsstoffer. Derfor blev GUDP-projektet »SUPIAF – Bæredygtig proteiningrediens som dyrefoder«, igangsat i 2019. Projektet har til formål at demonstrere Uniproteins potentiale til brug i foder til smågrise og opdrætsfisk samt at videreudvikle produktet.

- Her i forsøgsstaldene ved AU Foulum har vi, i starten af 2020, påbegyndt et fodringsforsøg med smågrise, hvor vi tester fordøjeligheden af Unibio-proteinet og dets individuelle aminosyrer sammenholdt med andre gængse proteinkilder, der anvendes til grise efter fravænning, fortæller professor Mette Olaf Nielsen fra Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet, der er med i den del af projektet, der handler om at teste Uniprotein hos grise.

- Derefter skal vi til efteråret hos »TestGris, Svinerådgivningen« kører et større fodringsforsøg for at se, hvordan ny-fravænnede grises tilvækst og foderforbrug er, når det tildeles stigende mængder af Unibio-protein, i stedet for kartoffelprotein og fiskemel, i deres diæt, siger Mette Olaf Nielsen.

Ud over tilvækst og fodereffektivitet ser forskerne også nærmere på Uniproteins betydning på forekomsten af diarré samt hvordan Uniprotein påvirker udviklingen af grisenes mave-tarmsystem.

Øget tilvækst og mindsket aftryk

I det overordnede projekt vil produktet blive optimeret i forhold til næringsstofbehovet hos grise, og på DTU skal man, i samarbejde med Biomar A/S, se på de samme forhold hos laks, så det fremadrettet kan indgå i foderfirmaers foderblandinger som en bæredygtig proteiningrediens eller et funktionelt additiv.

Det forventes, at produktet kan bidrage til en øget tilvækst i svineproduktion og akvakultur via bedre foderudnyttelse og sundhed, mindsket CO2-aftryk ved produktion af foder til husdyr samt ved at minimere brugen af animalske overudnyttede og begrænsede proteinkilder.

Projektet er finansieret af Miljø- og Fødevareministeriet, Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) og løber i perioden 2019-2022.   

cab

 

Læs også